Kody taryfy celnej

Udostępnione w poniższym zestawieniu (a także na fakturach sprzedaży) kody taryfy celnej – CN – mogą być traktowane jedynie jako informacja o kodach stosowanych przez BASF Polska Sp. z o.o., natomiast nie mogą być traktowane jako wiążąca rekomendacja BASF Polska Sp. z o.o. dla kogokolwiek, do stosowania takich samych kodów przy odsprzedaży produktów. Każdy przedsiębiorca na własną odpowiedzialność określa kod CN. Jeżeli podatnik ma wątpliwości w zakresie ustalenia właściwej stawki VAT, może wystąpić z wnioskiem do organów podatkowych o wydanie interpretacji indywidualnej lub skorzystać z instytucji WIS.

Top