BASF Agricultural Solutions

OCHRONA PLUS = skuteczne produkty

PLUS rabat od BASF

Sprawdź

Rozwiązania dla Rolnictwa

Fytoftoroza [Phytophthora sp.]

Występowanie i znaczenie

Szerokie rozpowszechnienie w głównych rejonach uprawy roślin rolniczych, sadowniczych, ozdobnych oraz drzew i krzewów leśnych. Infekcje powodowane przez grzyb Phytophthora sp. mogą powodować znaczne straty w plonie, a nawet prowadzić do całkowitego zamierania roślin.

Okres wykrywania

Podczas całego okresu wegetacji. Choroba rozwija się bardzo szybko przy wysokiej wilgotności powietrza lub nadmiernie wilgotnej glebie przy temperaturze powyżej 20°C.

Obraz choroby

Sprawca choroby atakuje przede wszystkim systemy korzeniowe roślin, skutkiem czego są zaburzenia związane z pobieraniem wody i składników pokarmowych z podłoża. Początkowo rozwój choroby obywa się pod ziemią. Choroba może na tyle rozprzestrzenić się wewnątrz rośliny, aby doprowadzić do jej całkowitego zamierania i jest niezwykle trudna w zwalczaniu. Pierwsze objawy na roślinach widoczne są w postaci czernienia łodyg do wysokości ok. 10 cm nad podłożem. Przy porażeniu drzew na szyjce korzeniowej oraz na korze widoczne są czerwono-brunatne przebarwienia. W wyniku dalszego rozwoju choroby dochodzi do niszczenia kory, w wyniku czego roślina zamiera. Skutkiem choroby jest gnicie korzeni, zgorzel siewek, więdnięcie, zasychanie liści i pędów oraz całych roślin.

Zarówno strzępki, jak również przetrwalniki patogena mogą przetrwać w glebie przez wiele lat. Głównym sposobem zapobiegania rozwojowi i dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby jest odpowiednia profilaktyka.

Wzmożone występowanie

 • porażone chorobą sadzonki,
 • resztki pożniwne,
 • niewłaściwy płodozmian.

Agrotechniczne działania zapobiegawcze

 • sadzenie zdrowych, niezainfekowanych sadzonek,
 • lustracje sadzonek w celu szybkiego wykrycia choroby i podjęcia odpowiednich działań,
 • usuwanie porażonych roślin,
 • w przypadku roślin sadowniczych usuwanie porażonych drzew oraz karczowanie korzeni,
 • przerwa w uprawie roślin w miejscu porażenia przez 4-5 lat,
 • szczepienie odmian szlachetnych na podkładkach, które są mniej podatne na chorobę,
 • okulizacja na wysokości powyżej 10 cm nad powierzchnią ziemi,
 • unikanie zakładania sadów na terenach podmokłych, na glebach ciężkich.

Top