BASF Agricultural Solutions
Praca rolnika teraz jeszcze cenniejsza

Dlaczego
#PotrzebujemyRównowagi

>>Sprawdź<<

praca rolnika jeszcze ważniejsza
Rozwiązania dla Rolnictwa

Ramularia [Ramularia sp.]

Występowanie i znaczenie

Szerokie rozpowszechnienie w głównych rejonach uprawy zbóż (zwłaszcza jęczmienia). Infekcje powodowane przez sprawcę choroby mogą powodować znaczne straty w plonie, obniżając jednocześnie jakość ziarna.

Okres wykrywania

Podczas całego okresu wegetacji. Wiosną i wczesnym latem długie okresy wilgotnej i deszczowej aury oraz obecność mgieł lub rosy powodującej dłuższe zwilżenie liści wraz z wysokim nasłonecznieniem sprzyjają rozprzestrzenianiu się choroby.

Obraz choroby

Ramularia w pierwszej kolejności występuje na liściach wystawionych na działanie światła. We wczesnych fazach wzrostu roślin grzyb rozwija się w niewielkim stopniu, dlatego też początkowo objawy choroby najczęściej nie są widoczne gołym okiem. Identyfikacja sprawcy choroby na etapie nasion oraz sadzonek wymaga więc diagnostyki molekularnej. Pierwsze widoczne objawy najczęściej zaobserwować można na górnych liściach po kwitnieniu. Rzadko zaobserwować je można na młodych i zielonych liściach. Wcześniej objawy choroby widoczne są jedynie w momencie, kiedy roślina rozwijała się w warunkach stresu. Objawami choroby początkowo są małe, brązowe, prostokątne zmiany w postaci plam o czerwonawo-brązowawym zabarwieniu, wokół których pojawia się żółta obwoluta. Przy wzmożonej infekcji liście znacznie szybciej zaczynają się starzeć. Z czasem uszkodzenia na liściach widoczne są w postaci ciemnych plam. Na martwej powierzchni liści zaobserwować można zarodniki grzyba.

Przenoszenie patogenów może odbywać się poprzez materiał siewny, a także wraz z wiatrem. W warunkach wilgotnej aury patogen wytwarza znaczne ilości zarodników na spodzie liści. Im wcześniej dojdzie do zarażenia, tym większe są straty plonu.

Wzmożone występowanie

 • jednostronny płodozmian,
 • zainfekowany materiał siewny,
 • resztki pożniwne,
 • uprawa na glebach ciężkich,
 • stres podczas uprawy,
 • zbyt duża gęstość siewu.

Agrotechniczne działania zapobiegawcze

 • staranne przyoranie resztek pożniwnych,
 • stosowanie zaprawionego materiału siewnego,
 • rozszerzenie płodozmianu,
 • unikanie uprawy na ciężkich, podmokłych stanowiskach,
 • ograniczanie czynników stresowych podczas uprawy,
 • dobór odmian.

Top