BASF Agricultural Solutions

OCHRONA PLUS = skuteczne produkty

PLUS rabat od BASF

Sprawdź

Rozwiązania dla Rolnictwa

Stemphylium vesicarium [Stemphylium vesicarium]

Występowanie i znaczenie

Szerokie rozpowszechnienie w głównych rejonach uprawy cebuli. Postępujące ocieplenie klimatu w Polsce może wpłynąć na szybki rozwój tego patogena na cebuli, powodując duże straty. Infekcje powodowane przez Pleospora allii mogą prowadzić do spadku wielkości i jakości plonu. Choroba jest bardziej inwazyjna od mączniaka rzekomego oraz alternarii i wymaga dużej bardzo dużej uwagi przy przeprowadzaniu ochrony plantacji.

Okres wykrywania

Choroba szybko rozwija się w warunkach naprzemiennej wilgotnej, suchej i ciepłej pogody. Rozwojowi choroby sprzyjają długie okresy, w których liście pozostają mokre od rosy oraz utrzymujące się opady deszczu lub zraszanie upraw w momencie rozwijania się roślin i wykształcania cebul.

Obraz choroby

Objawy choroby widoczne są w postaci zasychających końcówek szczypioru, które mogą przypominać objawy spowodowane zbyt niskim pH podłoża oraz nadmiarem lub niedoborem wilgoci w glebie. Następnie liście szczypioru bieleją i pojawiają się na nich ciemne plamy, tworzące nekrozy o wydłużonym kształcie na całej długości od napowietrznej strony szczypioru. W wyniku porażenia dochodzi do więdnięcia, zasychania oraz przerwania dalszego okresu wegetacji cebuli. Duże nasilenie Stemphylium może powodować porażenie cebuli przez inne patogeny cebuli. Z kolei występowanie innych chorób może przyczynić się do rozwoju Stemphylium.

Stemphylium vesicarium jest saprobiontem. Grzybnia zimuje w pozostawionych na polu resztkach roślinnych lub na nasionach. Zarodniki przenoszone są na sąsiednie rośliny wraz z prądami powietrza.

Wzmożone występowanie

 • pozostawione na polu resztki roślinne,
 • obecność chwastów z rodziny selerowatych,
 • nieprzestrzeganie zasad zmianowania,
 • niezrównoważone nawożenie azotem, potasem i fosforem,
 • zbyt duże zagęszczenie roślin na plantacji.

Agrotechniczne działania zapobiegawcze

 • usuwanie i niszczenie resztek roślinnych po zbiorach,
 • obecność systemu odwadniającego pól,
 • zachowanie odpowiednich odstępów między poszczególnymi roślinami,
 • racjonalne nawożenie azotem, potasem i fosforem,
 • zmianowanie polegające na uprawie roślin niespokrewnionych,
 • prawidłowe nawadnianie w okresach suszy.

Top