BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Kukurydza

Kukurydza jest rośliną o szczególnej wrażliwości na zachwaszczenie. Punktowy siew w szerokich międzyrzędziach oraz bardzo wolny rozwój w początkowym okresie wegetacji stwarzają doskonałe warunki do wschodów i intensywnego rozwoju chwastów. Mogą one bardzo skutecznie konkurować z kukurydzą o wodę i składniki pokarmowe.

Brak zwalczania chwastów oznacza znaczną utratę plonu kukurydzy uprawianej na ziarno i na kiszonkę. Obecność nasion chwastów w paszy sporządzonej z kukurydzy niekorzystnie wpływa na zdrowie i produkcyjność zwierząt. Nasiona niektórych gatunków chwastów wykazują działanie trujące. Dlatego zwalczanie chwastów ma decydujące znaczenie w powodzeniu uprawy kukurydzy.

Firma BASF oferuje producentom kukurydzy bezpieczne i jednocześnie skuteczne rozwiązania do chemicznej ochrony przed chwastami.

Powiązane uprawy

Top