Kukurydza

Kukurydza jest rośliną o szczególnej wrażliwości na zachwaszczenie. Punktowy siew w szerokich międzyrzędziach oraz bardzo wolny rozwój w początkowym okresie wegetacji stwarzają doskonałe warunki do wschodów i intensywnego rozwoju chwastów. Mogą one bardzo skutecznie konkurować z kukurydzą o wodę i składniki pokarmowe.

Brak zwalczania chwastów oznacza znaczną utratę plonu kukurydzy uprawianej na ziarno i na kiszonkę. Obecność nasion chwastów w paszy sporządzonej z kukurydzy niekorzystnie wpływa na zdrowie i produkcyjność zwierząt. Nasiona niektórych gatunków chwastów wykazują działanie trujące. Dlatego zwalczanie chwastów ma decydujące znaczenie w powodzeniu uprawy kukurydzy.

Aby zapobiec wspomnianym problemom, w BASF opracowaliśmy dwuetapową technologię ochrony herbicydowej kukurydzy.

Najczęściej występujące chwasty na plantacjach w okresie przed wschodami kukurydzy to komosa biała, szarłat szorstki, rdest powojowy czy też chwastnica jednostronna. Kluczem do skutecznej ochrony przed nimi jest:

  • po pierwsze, dobre przygotowanie gleby do siewu.
  • po drugie, przeprowadzenie zabiegu odchwaszczającego w terminie bezpośrednio po siewie. Maksymalnie do 3 dni po nim.
Warto przy tym wybrać herbicyd, który zagwarantuje pełne bezpieczeństwo dla roślin kukurydzy. Tzn. nie spowoduje u nich objawów fitotoksyczności. W BASF rekomendujemy herbicyd Wing® P 462,5 EC . Spełnia on kryterium wysokiej skuteczności w zwalczaniu jednorocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych. Zapewnia przy tym najwyższy poziom bezpieczeństwa dla kukurydzy i roślin następczych uprawianych w kolejnym sezonie.

Nawet jeśli po zastosowaniu herbicydu doglebowego nie osiągnięto 100% skuteczności na wszystkie gatunki chwastów, to korzyści z zabiegu są niezaprzeczalne. Rośliny kukurydzy nie muszą konkurować z intensywnie rozwijającymi się chwastami o wodę i składniki pokarmowe. Dodatkowo, przy wykonywaniu zabiegu nalistnego nie towarzyszy silna presja z ich strony.

W momencie kiedy kukurydza znajduje się w fazie BBCH 12-15, a chwasty już w pełni wzeszły i znajdują się w fazie 2-4 liści, należy wykonać zabieg herbicydem nalistnym. Jest to doskonałe rozwiązanie w sytuacji potrzeby wykonania zabiegu poprawkowego.

W segmencie środków do zastosowania w terminie powschodowym w kukurydzy, rekomendujemy produkt Mocarz® 75 WG . Nie tylko zwalcza on skutecznie szerokie spektrum chwastów dwuliściennych, ale także jest doskonałym partnerem do mieszanin zbiornikowych. Jego zaletą są ponadto niski koszt zakupu oraz pełne bezpieczeństwo dla roślin.

Aby zabieg poprawkowy przyniósł oczekiwany efekt, konieczne jest użycie adiuwantu (np. Olbras® 88 EC). Jego dodatek do herbicydu jest konieczny, by uzyskać wysoką skuteczność zwalczania chwastów. Szczególnie komosy białej, której liście mogą być pokryte nalotem woskowym obniżającym skuteczność zwalczania.

Dwuetapowa technologia ochrony kukurydzy BASF to sprawdzone rozwiązanie, w pełni dopasowane do zagrożeń występujących w polskich warunkach.

Top