BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Malina [Rubus idaeus]

Malina jest krzewem chętnie uprawianym w Polsce zarówno przez amatorów, jak i profesjonalnych plantatorów. Co ciekawe, jesteśmy jednym z największych producentów malin w skali światowej, a większość owoców trafia na eksport. Maliny potrzebują gleb lekkich i przepuszczalnych, o lekko kwaśnym odczynie.

Choć krzewy malin są dość odporne na choroby, dużym zagrożeniem są dla nich szara pleśń i przypąkowe zamieranie pędów maliny. W zwalczaniu tych chorób stosuje się fungicydy biologiczne zawierające bakterie Bacillus amyloliquefaciens ze szczepu MBI600 i preparaty mające w składzie pirymetanil, boskalid lub piraklostrobinę.

Do działań prewencyjnych wspierających ochronę fungicydową, tak jak w przypadku innych tego typu roślin, należy zaliczyć precyzyjne dawkowanie nawozów azotowych, usuwanie z plantacji porażonych części roślin, a na etapie zakładania plantacji – wybór odmian o wysokiej odporności i korzystanie ze zdrowych sadzonek. Maliny warto prowadzić w sposób umożliwiający dobre wietrzenie krzewów i tym samym szybkie obsychanie pędów po deszczach. Znacząco ogranicza to ryzyko infekcji szarą pleśnią.

Top