Jagody

Borówka, truskawka, malina, porzeczka. To cztery najpopularniejsze gatunki roślin jagodowych uprawiane w Polsce. Zmienne i ekstremalne warunki pogodowe, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich latach w Polsce w sezonie wegetacyjnym, sprawiają, że ich uprawa i ochrona stanowi coraz większe wyzwanie dla plantatorów.

Skuteczna ochrona roślin jagodowych, które poddawane są silnym warunkom stresowym, wymaga przyjęcie odpowiedniej strategii. Co więcej, każda ze wspomnianych upraw potrzebuje indywidualnego podejścia w tym zakresie. Dlatego w BASF przygotowaliśmy optymalne zestawy rozwiązań dopasowane do potrzeb producentów borówki, truskawki, maliny i porzeczki. Ich aplikacja pozwoli na polepszenie sytuacji na plantacjach w niekorzystnych warunkach, przy dużej presji ze strony chorób grzybowych, chwastów czy szkodników.

Ochrona upraw borówki wysokiej koncentruje się przede wszystkim na zabezpieczeniu i eliminacji patogenów szarej pleśni i mączniaka prawdziwego. Okres okołokwitnieniowy i po zbiorze owoców to czas na ochronę przed tą pierwszą chorobą, która często przebiega bezobjawowo we wczesnych fazach. W BASF przeciw szarej pleśni rekomendujemy zastosowanie następujących fungicydów:

 • Signum® 33 WG to systemiczny środek postrzegany jako jeden z najlepszych preparatów na rynku polskim oraz europejskim. Nadaje się do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Ma ponadto korzystny wpływ na poprawę zdolności przechowalniczych.
 • Scala® jest bezpośrednim następcą znanego preparatu Mythos® 300 SC. Zawiera jednak większą ilość pirymetanilu w jednym litrze produktu oraz charakteryzuje się bardziej zaawansowaną formulacją. Wykazuje silne działanie interwencyjne i jest specjalistą w walce z grzybami z rodzaju Botrytis.
 • Discus® 500 WG to z kolei najlepsze rozwiązanie na problem mączniaka prawdziwego w uprawie borówki wysokiej. Fungicyd ten należy stosować zapobiegawczo w dawce 0,3 kg/ha po pojawieniu się pierwszych objawów choroby.
 • Serifel® to preparat mikrobiologiczny, który chroni uprawy borówki przed szarą pleśnią. Zawiera bakterie naturalnie występujące w przyrodzie – Bacillus amyloliquefaciens, które produkują przeciwgrzybowe metabolity, a także konkurują z patogenami o miejsce i zasoby. Po zastosowaniu Serifel® owoce nie wykazują pozostałości i zabrudzeń.

Truskawka to najbardziej wymagająca roślina, jeśli chodzi o zarządzanie jej uprawą i ochroną. Sukces ekonomiczny plantatorom może zapewnić jedynie kompleksowe podejście i szerokie spektrum stosowanych rozwiązań. Fungicydowych, herbicydowych, insektycydowych, a także regulacja wzrostu.

Ochrona fungicydowa

W zakresie ochrony fungicydowej eksperci BASF przygotowali pełen zestaw produktów. Sprawdzą się one w trudnych warunkach środowiskowych. Ponadto nadają się do bezpiecznej i korzystnej ekonomicznie rotacji.

 • Scala® to fungicyd, który jest szczególnie skuteczny w ochronie roślin uprawnych przed szarą pleśnią. Preparat Scala® zawiera pirymetanil, który blokuje wydzielanie enzymów zewnątrzkomórkowych, niezbędnych w powstawaniu i rozwoju infekcji. W programie ochrony truskawki można go stosować w temp. od 5°C.
 • Dagonis® to specjalistyczny fungicyd do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie truskawki przed mączniakiem prawdziwym. Dzięki mocy najnowszej substancji czynnej Xemium® zwalcza skutecznie zagrożenie i chroni nowe przyrosty, zapewniając większy zysk.
 • Signum® 33 WG to środek, który może być stosowany już od chwili otwarcia się pierwszych kwiatów na plantacjach. W truskawce zwalcza on zarówno mączniaka prawdziwego, jak i szarą pleśń. Produkt ten zwalcza także coraz groźniejszą i coraz częściej spotykaną na polskich chorobę, jaką jest biała plamistość liści truskawki.
 • Discus® 500 WG to preparat przeznaczony do stosowania zapobiegawczego w ochronie truskawki przed mączniakiem prawdziwym. Można używać go zarówno pod osłonami, jak i w gruncie. Jego kluczową zaletą, obok skuteczności, są niskie dawki.
 • Fytosave® SL to biologiczny fungicyd, który stymuluje naturalne mechanizmy obronne roślin, wzmacniając ich odporność na mączniaki. Preparat Fytosave® SL zawiera kompleks oligosacharydów – COS i OGA, które nie wykazują pozostałości w owocach, a także nie wymagają okresu karencji. W truskawce można go stosować do 7 razy w sezonie.
 • Serifel® to biologiczny fungicyd oparty na bakterii Bacillus amyloliquefaciens, która zakłóca kiełkowanie zarodników, hamuje rozwój grzybni oraz wytwarza substancje antagonistyczne wobec patogena. Preparat Serifel® chroni uprawy truskawki przed szarą pleśnią, nie wymagając zachowania okresu karencji.

Ochrona herbicydowa

Zwalczanie i ograniczanie konkurencyjności chwastów w dostępie do wody, światła i substancji pokarmowych z gleby to warunek konieczny, aby zapewnić roślinom dobrą kondycję i plonowanie. W celu uniknięcia problemu nadmiernego zachwaszczenia warto zastosować w uprawie truskawki dwa rozwiązania BASF.

 • Stomp® Aqua 455 CS jest środkiem chwastobójczym, stosowanym doglebowo lub nalistnie. Cechuje się najwyższym stężeniem pendimetaliny na rynku oraz rewolucyjną formulacją – mikrokapsuł w cieczy.Jest przeznaczony do zwalczania szerokiego spektrum rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych. Chwasty jednoliścienne zwalcza do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia. Natomiast chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.
 • Focus® Ultra 100 EC to ultraskuteczny herbicyd przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego oraz chwastów jednoliściennych (w tym chwastnicy jednostronnej) po wschodach w truskawce. Środek wykazuje działanie systemiczne. Pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju. Po zastosowaniu chwasty giną w ciągu 3-6 tygodni.

Ochrona insektycydowa

Dla powodzenia uprawy truskawki dużym zagrożeniem może okazać się także Opuchlak truskawkowiec. Dorosłe osobniki tego chrząszcza z rodziny ryjcowatych nie stanowią większego problemu dla upraw. Wielkim zagrożeniem są natomiast larwy żerujące na korzeniach truskawki. Ich działalność może doprowadzić nawet do całkowitego zamarcia rośliny. Odpowiedzią BASF na zagrożenie ze strony opuchlaka truskawkowca jest preparat nicieniowi Nemasys® L. Ten bioinsektycyd służy do zwalczania stadiów larwalnych opuchlaka truskawkowca. Może być stosowany w uprawach tradycyjnych i ekologicznych. Produkt zawiera specjalnie wyselekcjonowane nicienie. Atakują one szkodniki, penetrując je poprzez naturalne otwory ciała lub przez naskórek. W środku uwalniają bakterie, powstrzymując larwy opuchlaka przed żerowaniem, a tym samym szybko je zabijając.

Regulacja wzrostu

W uprawie truskawki coraz większy nacisk kładzie się na wysoką jakość handlową produktu. Aby ją osiągnąć, konieczny jest szereg kosztownych zabiegów agrotechnicznych. Część z nich można ograniczyć dzięki zastosowaniu regulatorów wzrostu i rozwoju roślin. Należy do nich np. Regalis PLUS 10 WG od BASF. Środek ten wpływa na ograniczenie wzrostu pędów rozłogowych oraz zahamowanie kwitnienia zimowego w uprawie truskawki. Stymuluje także wewnętrzne mechanizmy obronne rośliny. Dzięki temu zapewnia wyższy plon i lepszą jakość owoców.

Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne, szara pleśń, przypąkowe zapalenie pędów, rak drzew owocowych – to największe zagrożenia dla upraw maliny, z jakim muszą zmierzyć się producenci tej rośliny. Zestaw 4 produktów rekomendowanych przez BASF to skuteczna odpowiedź na pojawiające się problemy.

 • Scala® jest fungicydem do stosowania zapobiegawczego w zwalczaniu szarej pleśni. Ma działanie kontaktowe i translaminarne, dzięki czemu zawarty w preparacie pirymetanil jest szybko wchłaniany przez roślinę. Chroni to przed spłukiwaniem substancji czynnej.
 • Stomp® Aqua 455 CS to herbicyd, który najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Wysokie stężenie pendimetaliny zamkniętej w mikrokapsułkach i bezpieczeństwo dla roślin to jego podstawowe atuty, które doceni każdy producent malin.
 • Signum® 33 WG jest fungicydem, który w składzie zawiera dwie substancje czynne, pochodzące z różnych grup chemicznych. Preparat zwalcza szarą pleśń oraz ogranicza przypąkowe zamieranie pędów maliny. Aplikacja fungiydu jest zasadna już, gdy młode pędy osiągną wysokość 10 cm.
 • Serifel® jest środkiem mikrobiologicznym, który skutecznie zabezpiecza plantacje maliny przed szarą pleśnią. Jego formuła oparta jest na bakteriach Bacillus amyloliquefaciens, które wytwarzają substancje antagonistyczne wobec patogena i konkurują z nim o miejsce i zasoby. Po zastosowaniu Serifel® owoce borówki są wolne od pozostałości i nie wykazują śladów zanieczyszczeń.

Antraktoza, rdza wejmutkowo-porzeczkowa, amerykański mączniak agrestu, szara pleśń, chwasty jednoliścienne i dwuliścienne – to największe wyzwania, jakie stoją przed plantatorami porzeczki w Polsce. Sprawne zwalczanie chwastów i wspomnianych chorób grzybowych umożliwiają poniższe produkty BASF:

 • Scala® to fungicyd, który wykazuje wysoką skuteczność w zwalczaniu szarej pleśni. W uprawie porzeczki zaleca się stosowanie preparatu zapobiegawczo do zwalczania tej choroby. Scala® działa kontaktowo i translaminarnie. Mechanizm ten powoduje szybkie wnikanie substancji czynnej do rośliny.
 • Signum® 33 WG jest preparatem, który znajduje zastosowania przeciwgrzybowe w uprawie porzeczki czarnej. W dawce 1,8 kg/ha zwalcza rdzę wejmutkowo-porzeczkową oraz antraknozę.
 • Discus® 500 WG to fungicyd o działaniu lokalnie układowym przeznaczony do zwalczania i kontroli amerykańskiego mączniaka agrestu na plantacjach porzeczki czarnej, czerwonej i białej. Stosuje się go w niskiej dawca zaledwie 0,2 kg/ha.
 • Stomp® Aqua 455 CS to skuteczny i bezpieczny dla roślin porzeczki herbicyd, zwalczający najważniejsze chwasty jednoliścienne i dwuliścienne. Cechuje się najwyższym stężeniem pendimetaliny na rynku oraz rewolucyjną formulacją CS.
 • Serifel® to biologiczny fungicyd oparty na bakterii Bacillus amyloliquefaciens. Zakłóca kiełkowanie zarodników i rozwój grzybni oraz produkuje przeciwgrzybowe metabolity. Dzięki zastosowaniu preparatu Serifel®, uprawy porzeczki mogą być skutecznie chronione przed szarą pleśnią, a owoce nie wykazują pozostałości i zabrudzeń.

Program ochrony upraw jagodowych to ukłon w stronę polskich plantatorów, którym zależy na uzyskaniu wysokiego i jakościowego plonu w jak najbardziej racjonalny ekonomicznie sposób. Chroń swoje uprawy i zyskuj z BASF!

 Artur Srokosz

Artur Srokosz

BASF Polska Sp. z o.o.

Specjalista Technicznego Wsparcia Sprzedaży i Marketingu

 Przemysław Kostrzewski

Przemysław Kostrzewski

BASF Polska Sp. z o.o.

Crop Manager ds. upraw sadowniczych, warzywniczych i ziemniaków

 Jacek Lewko

Jacek Lewko

BASF Polska Sp. z o.o.

Specjalista ds. Rozwoju Produktów

Top