BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Truskawka [Fragaria x ananassa]

Truskawka wydajnie plonuje na stanowiskach dobrze nasłonecznionych. Najlepsze są dla niej gleby lekkie, przepuszczalne, z dużą zawartością próchnicy. Podczas zakładania plantacji ważne jest odpowiednie odchwaszczenie oraz właściwy przedplon z roślin fitosanitarnych, takich jak: owies, żyto, kukurydza, gorczyca czy bobowate.

Kluczowa w uprawie truskawek jest ochrona fungicydowa. Do dyspozycji plantatorów są środki zwalczające szarą pleśń, mączniaka prawdziwego czy białą plamistość liści truskawki. Preparaty te zawierają krezoksym metylu, difenokonazol, fluksapyroksad, boskalid, piraklostrobinę, pirymetanil czy bakterie Bacillus amyloliquefaciens. Ta dość długa lista umożliwia odpowiednie rotowanie używanymi substancjami, co pozwala uzyskać oczekiwaną skuteczność zabiegu oraz przeciwdziała powstawaniu odporności patogenów na fungicydy.

Ograniczenie presji chorób grzybowych uzyskuje się także metodami niechemicznymi. Poza działaniem prewencyjnym w postaci doboru odmian odpornych oraz sadzonek o dobrej zdrowotności należy zwrócić uwagę na właściwą lokalizację, przedplon, a w późniejszym okresie – odchwaszczanie i wybór metody nawadniania plantacji.

Top