BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Długofalowa strategia zwalczania chwastów – dobre praktyki

Dawniej do zwalczania chwastów w rzepaku używano zwykle herbicydów działających na powierzchni gleby. Były to m.in. związki z grupy chloroacetamidów. Hamują one wzrost korzeni i są stosowane po siewie, ale przed wschodami roślin rzepaku. Technologia Produkcji Rzepaku Clearfield® obejmuje zaś substancje chwastobójcze o różnym mechanizmie działania, w tym inhibitory ALS. To oznacza istotne korzyści dla producentów rzepaku, zwłaszcza przy problemach ze zwalczaniem chwastów.

Kiedy nie używać Technologii Clearfield?

BASF nie zaleca Technologii Clearfield na polach, gdzie w płodozmianie występuje burak cukrowy. Tak jak w przypadku innych upraw, należy przedsięwziąć środki zapobiegające powstawaniu odporności chwastów na dany herbicyd. Różnicuj herbicydy używane w uprawach następczych ze względu na ich sposób działania.

Jak używać herbicydów w płodozmianie?

Herbicyd stosowany w Technologii Produkcji Rzepaku Clearfield® zawiera 3 substancje aktywne. Mają one trzy różne mechanizmy działania (różne grupy wg klasyfikacji herbicydów HRAC). To już na wstępie zapobiega powstawaniu odporności na nie. Dobrze przemyślane użycie herbicydów w płodozmianie oznacza wykonanie poniższych zaleceń:

 • Wybierz herbicydy na podstawie występujących na polu gatunków chwastów najtrudniejszych do zwalczenia.
 • Zapoznaj się z różnymi mechanizmami działania herbicydów.
 • Aby rotować użycie różnych substancji aktywnych, zapisuj wszystkie zabiegi herbicydowe.
 • Nie polegaj wyłącznie na herbicydach z grupy inhibitorów ALS (grupa B wg klasyfikacji HRAC, np. grupa sulfonylomoczników) przy zwalczaniu chwastów. Pamiętaj, aby stosować je naprzemiennie lub w systemach z herbicydami o innych skutecznych mechanizmach działania.
 • Oceń ryzyko pojawienia się odporności na polu dla każdej grupy herbicydowej, uwzględniając ubiegłe i przyszłe zabiegi.
 • W kwestii zalecanej dawki oraz optymalnych warunków stosowania herbicydu – przestrzegaj informacji załączonych w etykiecie rejestracyjnej produktu.
Strona internetowa HRAC www.hracglobal.com

Techniki agronomiczne

 • W miarę możliwości stosuj ochronę herbicydową łącznie z zabiegami agrotechnicznymi, aby zredukować liczebność chwastów na polu.
 • Uprawiaj na przemian rośliny ozime i jare. To zakłóca system rozwojowy chwastów.
 • Dostosuj termin siewu do rodzaju uprawy, a także jej typu i odmiany.
 • Używaj certyfikowanych nasion (ze względu na ich jakość i czystość).
 • Wykorzystuj naturalne zdolności danych upraw i gatunków do rywalizacji z chwastami, kiedy tylko wzejdą.

Przykład programu herbicydowego

Poniższy program pozwala na skuteczną kontrolę samosiewów rzepaku odmian Clearfield w uprawach następczych. Dodatkowo uwzględnia substancje aktywne o różnym mechanizmie ochrony.

Top