BASF Agricultural Solutions
basf silni razem
Rozwiązania dla Rolnictwa

Adexar® Plus

Fungicyd

Siła fungicydu zbożowego na której można polegać

Adexar Plus z nowoczesną substancje aktywną Xemium został uznany za innowację BASF roku 2013. Xemium® – to innowacyjna substancja czynna posiadającaz niezwykłe właściwości dzięki nowatorskiej strukturze chemicznej.

Zalety produktu

  • Unikalna mobilność w roślinie
  • Ochrona nowych przyrostów
  • Wybitne właściwości interwencyjne oraz nowy standard długości ochrony
  • Efekty fizjologiczne AgCelence

Unikalna mobilność w roślinie

Żeby fungicyd mógł w pełni rozwinąć swój potencjał ochronno-leczniczy, musi być pobrany przez roślinę i przetransportowany w miejsce rozwoju patogena. Cząsteczka Xemium podlega specyfi cznej metamorfozie zwanej „efektem kameleona”, którego istotą jest nadzwyczajna mobilność tej substancji czynnej. Ta niezwykła zdolność daje Xemium możliwość dopasowania budowy molekularnej, tak aby w zależności od środowiska, w którym przebywa, wykazywać większą rozpuszczalność w wodzie lub w tłuszczach. Obok optymalnego wchłaniania substancji czynnej i opisanej mobilności molekuła Xemium jest bardzo ruchliwa także w strukturze patogenów. Jest to kluczem do optymalnego i kompleksowego działania grzybobójczego.

Wyjątkowa rozpuszczalność

Wyższa rozpuszczalność w tłuszczach roślinnych umożliwia lepsze wchłaniania substancji czynnej dzięki szybszemu przenikaniu przez warstwę woskową i membrany komórkowe.

Wyższa rozpuszczalność w wodzie umożliwia ogólnoustrojowe rozprowadzenie substancji czynnej na bazie szybkiego transportu w wiązkach przewodzących, jak również dobrego rozprowadzenia wewnątrz komórek.

Wybitne właściwości interwencyjne oraz nowy standard długości ochrony

Działanie grzybobójcze Xemium jest wyraźnie wzmocnione przez doskonałą mobilność. Zainfekowane części rośliny zostają bardzo szybko poddane działaniu substancji aktywnej, a infekcja niezwłocznie zahamowana. Xemium działa w każdym etapie rozwoju grzyba, także w tych przebiegających wewnątrz rośliny. Działa też na te stadia rozwojowe grzyba, które rozwijają się w głębszych warstwach tkanek rośliny.

Doskonałe rozprzestrzenianie się i ochrona nieopryskanych części roślin

Xemium pozwala także na pełną ochronę obszarów rośliny, które nie zostały bezpośrednio opryskane preparatem, dzięki ogólnoustrojowemu działaniu. Dotyczy to także części rośliny, które są jeszcze w fazie wzrostu. Xemium bardzo szybko wyklucza patogeny chorobotwórcze i jednocześnie zabezpiecza roślinę przed nowymi infekcjami.

Ochrona nowych przyrostów i długotrwałe działanie

Obok szybkiego i niezawodnego wykluczenia początkowego porażenia ważne jest, żeby uprawy pozostawały możliwie długo zdrowe i żywotne. Xemium osiąga to przez swoje długotrwałe działanie. Szczególne znaczenie ma tworzenie się na liściu odpornych na deszcz „zasobów” substancji. Po wyschnięciu warstwy oprysku tworzą one na powierzchni liścia gwiaździste kryształki substancji czynnej, które „wwiercają się” w warstwę woskową tak, że krople deszczu ich nie zmyją. Te „zasoby” Xemium rozmieszczone są na roślinie bardzo równomiernie i całkowicie niezależnie od warunków atmosferycznych. W ten sposób zapewniona jest długotrwała ochrona także nowych przyrostów.

Ogólne

Nazwa Adexar® Plus
Formulacja Koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Substancja biologicznie czynna: 41.6 g/l fluksapyroksad, 41.6 g/l epoksykonazol, 66.6 g/l piraklostrobina
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki

Środek o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego.

Uprawa / Patogen lub chwast

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Mączniak prawdziwy 2,0 l/ha BBCH 29 - 55 Max. 2 zab.
Plamistość siatkowa jęczmienia 2,0 l/ha BBCH 29 - 55 Max. 2 zab.
Rdza jęczmienia 2,0 l/ha BBCH 29 - 55 Max. 2 zab.
Rynchosporioza zbóż 2,0 l/ha BBCH 29 - 55 Max. 2 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Mączniak prawdziwy 2,0 l/ha BBCH 29 - 55 Max. 2 zab.
Plamistość siatkowa jęczmienia 2,0 l/ha BBCH 29 - 55 Max. 2 zab.
Rdza jęczmienia 2,0 l/ha BBCH 29 - 55 Max. 2 zab.
Rynchosporioza zbóż 2,0 l/ha BBCH 29 - 55 Max. 2 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Brunatna plamistość liści 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Fuzarioza kłosów zbóż 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Mączniak prawdziwy 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Rdza brunatna 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Septorioza paskowana liści pszenicy 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Septorioza plew pszenicy 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Łamliwość źdźbła zbóż i traw 2,0 l/ha BBCH 30 - 31 Max. 2 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Brunatna plamistość liści 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Mączniak prawdziwy 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Rdza brunatna 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Rynchosporioza zbóż 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Septorioza paskowana liści pszenicy 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Top