BASF Agricultural Solutions
basf silni razem
Rozwiązania dla Rolnictwa

Discus® 500 WG

Fungicyd

Discus 500 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu quasi-układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed chorobami grzybowymi.

Ogólne

Nazwa Discus® 500 WG
Formulacja Granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancja biologicznie czynna: 500 g/kg krezoksym metylu
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki

Środek o działaniu lokalnie układowym do stosowania zapobiegawczego.

Uprawa / Patogen lub chwast

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Parch gruszy 0,2 kg/ha BBCH 53 - 81 Max. 4 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Parch jabłoni 0,2 kg/ha BBCH 53 - 81 Max. 4 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Mączniak prawdziwy 0,2 kg/ha BBCH 53 - 81 Max. 4 zab.
Top