BASF Agricultural Solutions
basf silni razem
Rozwiązania dla Rolnictwa

HiStick® Lupin

Bio-insektycydy

Szczepionka bakteryjna do nasion łubinów i seradeli.

Produkt HiStick® Lupin jest preparatem najwyższej jakości do stosowania w uprawie łubinu. Zawiera bakterie brodawkowe Bradyrhizobium sp. Lupinus, które powodują efektywniejsze wiązanie azotu z powietrza w glebie przez rośliny.

Zalety produktu

  • oszczędność na nawozach
  • smniejszenie wigoru chwastów
  • redukcja zanieczyszczenia wód gruntowych
  • zwiększenie zysków

HiStick® Lupin

Zawiera co najmniej co najmniej 2 mld żywych komórek bakterii Bradyrhizobium sp. Lupinus.

Szczepienie ma istotny wpływ na plon i wytwarzanie brodawek przez rośliny.

Ogólne

Nazwa HiStick® Lupin
Formulacja Bakterie
Substancja biologicznie czynna:
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki
Top