BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Permuson 416 SC

Herbicyd

Permuson 416 SC jest środkiem chwastobójczym, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym oraz w kapuście głowiastej (białej, czerwonej).

Ogólne

Nazwa Permuson 416 SC
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 333.0 g/l metazachlor, 83.0 g/l chinomerak
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki

Uprawa / Patogen lub chwast

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Gwiazdnica pospolita
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Bodziszek drobny
Gorczyca polna
Gwiazdnica pospolita
Jasnota różowa
Przetacznik
Przytulia czepna
Rdest ptasi
Rumian polny
Tasznik pospolity
Tobołki polne
Wiechlina roczna
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Bodziszek drobny
Gorczyca polna
Gwiazdnica pospolita
Jasnota różowa
Przetacznik
Przytulia czepna
Rdest ptasi
Rumian polny
Tasznik pospolity
Tobołki polne
Wiechlina roczna
Top