RAK® 3+4

Na szkodniki. Naturalnie!

RAK® 3+4

Na szkodniki. Naturalnie!


Zalety produktu RAK® 3+4

 • Szerokie spektrum działania: owocówka jabłkóweczka i zwójki
 • Wysoka skuteczność przez cały sezon, niezależnie
  od warunków atmosferycznych
 • Łatwy do rozwieszenia w sadzie
 • Tylko 500 dyspenserów na hektar
 • Widoczna zawartość feromonów w dyspenserach

Szczegóły

Ogólne

Nazwa RAK® 3+4

Ogólne

Nazwa RAK® 3+4

Dlaczego RAK® 3+4?

Rola feromonów w rozmnażaniu owadów

Czym są feromony? Są to substancje chemiczne, które po uwolnieniu wyzwalają specyficzną reakcję u innych przedstawicieli tego samego gatunku.

Rodzaje feromonów:

 • feromony agregacyjne;
 • feromony alarmowe;
 • feromony terytorialne;
 • feromony szlaku;
 • feromony płciowe.

Feromony płciowe

Ten rodzaj feromonów to substancje semiochemiczne, czyli związki chemiczne używane przez zwierzęta, specyficzne dla danego gatunku. Oddziałują na zachowanie owadów w kojarzeniu. Samce bowiem aktywnie lecą w kierunku rosnących stężeń feromonów emitowanych przez samice.

Rozmnażanie takich szkodników, jak chociażby owocówka jabłkóweczka czy zwójki siatkóweczki, powoduje znaczne straty w sadownictwie – larwy owadów uszkadzają owoce, obniżając ich jakość i przydatność do obrotu.

Feromony na owady stosowane w sadownictwie

Aby uniemożliwić owadom rozmnażanie, stosuje się feromony, których zadaniem jest tuszowanie działania feromonów wydzielanych przez samice szkodników. Syntetyczne feromony uwalniane w wysokich stężeniach z dozowników do powietrza zakrywają naturalne substancje wabiące samców do samic. Ślad feromonu owadów zostaje zakryty, co uniemożliwia samcom zlokalizowanie samic. Samce owadów są zdezorientowane i ostatecznie przestają szukać samic.

Feromony do ochrony sadów RAK 3+4

RAK 3+4 to zawieszki w formie dyspenserów. Stosuje się go, aby uniemożliwić rozwój owocówki jabłkóweczki i zwójki siatkóweczki w uprawach czereśni, jabłoń, grusz oraz wiśni.

Stosowanie RAK 3 + 4

Opakowanie RAK 3+4 zawiera 252 szt dyspenserów. Dwa opakowania są zalecane na 1 ha powierzchni – 1 dyspenser na 20 m2 w górnej części korony. Konieczne są dodatkowe dyspensery w rzędach zewnętrznych. Należy je awieszać na wysokości 1/3 od góry korony, najlepiej po zacienionej stronie. Dyspensery powinno się rozwieszać przed pierwszymi lotami motyli (kwiecień/maj). Ważny jest monitoring lotu (pułapki feromonowe – min. 1 na 2 ha sadu).

Zwrócić uwagę na:

 • stare, zaniedbane sady;
 • już zapłodnione samice wlatujące spoza sadu;
 • wymiary i kształt sadu;
 • powierzchnię ochrony – minimalna powierzchnia to 1 ha.

Doświadczenia przeprowadzone przez InHorti IO-PIB – Dąbrowice k. Skierniewic

Skuteczność zwalczania owocówki jabłkóweczki oraz procent uszkodzonych owoców.

KombinacjaProc. uszkodzonych owoców 1 pokolenieSkuteczność [%]
Proc. uszkodzonych owoców 2 pokolenieSkuteczność [%]
Liczba odłowionych motyli/pułapka/sezon
Kontrola25,8a-28,4a
-
172
RAK 3+40,4b98,360,16b
98,25
3
Stand. ochrona
5,2b

92,4

4,4b
93,5
132

Uszkodzenia owoców przez owocówkę jabłkóweczkę w spadach.

KombinacjaProc. uszkodzonych spadów 1 pokolenieProc. uszkodzonych spadów 2 pokolenie
Kontrola55,2
38,4
RAK 3+47,2
6,3
Stand. ochrona8,4
10,9

Skuteczność zwalczania zwójki siatkóweczki w sadzie jabłoniowym.

KombinacjaProc. uszkodzonych owoców przez gąsieniceSkuteczność [%]
Proc. uszkodzonych owoców przez gąsienice 2 pokoleniaSkuteczność [%]
Liczba odłowionych motyli/pułapka/sezon
Kontrola8,3a-12,4a
-
53
RAK 3+40,2b98,80,1b
99,13
9
Stand. ochrona2,2b97,4
2,6b
97,8
38
Top