BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Discus® 500 WG

Fungicyd

Produkt

Szczegóły

Nazwa Discus® 500 WG
Formulacja Granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancja biologicznie czynna: 500 g/kg krezoksym metylu

Środek o działaniu lokalnie układowym do stosowania zapobiegawczego.

Grusza

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Parch gruszy 0,2 kg/ha BBCH 53 - 81 Max. 4 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Parch jabłoni 0,2 kg/ha BBCH 53 - 81 Max. 4 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Mączniak prawdziwy 0,2 kg/ha BBCH 53 - 81 Max. 4 zab.
Nazwa Discus® 500 WG
Formulacja Granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancja biologicznie czynna: 500 g/kg krezoksym metylu

Środek o działaniu lokalnie układowym do stosowania zapobiegawczego.

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Parch gruszy 0,2 kg/ha BBCH 53 - 81 Max. 4 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Parch jabłoni 0,2 kg/ha BBCH 53 - 81 Max. 4 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Mączniak prawdziwy 0,2 kg/ha BBCH 53 - 81 Max. 4 zab.
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki
Pobierz Broszura sadownicza
Top