BASF Agricultural Solutions
praca rolnika jeszcze ważniejsza
Rozwiązania dla Rolnictwa

Selytor® + Acrisio® Flex

Fungicyd

product.testimonial.packshot.title

Szczegóły

Nazwa Selytor® + Acrisio® Flex
Substancja biologicznie czynna: 100 g/l mefentriflukonazol, 100 g/l piraklostrobina, 300 g/l metrafenon
Nazwa Selytor® + Acrisio® Flex
Substancja biologicznie czynna: 100 g/l mefentriflukonazol, 100 g/l piraklostrobina, 300 g/l metrafenon
Top