BASF Agricultural Solutions
praca rolnika jeszcze ważniejsza
Rozwiązania dla Rolnictwa

Shepherd

Fungicyd

product.testimonial.packshot.title

Szczegóły

Nazwa Shepherd
Formulacja Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą (SC)
Substancja biologicznie czynna: 150 g/l boskalid, 250 g/l piraklostrobina

Środek o działaniu translaminarnym i układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Rzepak jary

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Czerń krzyżowych 0,8 - 1,0 l/ha Od fazy, gdy pąki kwiatowe są widoczne z góry „zielony pąk” do BBCH 51 - 81 Max. 1 zab.
Mączniak rzekomy kapustnych 0,8 - 1,0 l/ha Od fazy, gdy pąki kwiatowe są widoczne z góry „zielony pąk” do BBCH 51 - 84 Max. 1 zab.
Sucha zgnilizna kapustnych 0,8 - 1,0 l/ha Od fazy, gdy pąki kwiatowe są widoczne z góry „zielony pąk” do BBCH 51 - 83 Max. 1 zab.
Szara pleśń 0,8 - 1,0 l/ha Od fazy, gdy pąki kwiatowe są widoczne z góry „zielony pąk” do BBCH 51 - 82 Max. 1 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Czerń krzyżowych 0,8 - 1,0 l/ha Od fazy, gdy pąki kwiatowe są widoczne z góry „zielony pąk” do BBCH 51 - 76 Max. 1 zab.
Mączniak rzekomy kapustnych 0,8 - 1,0 l/ha Od fazy, gdy pąki kwiatowe są widoczne z góry „zielony pąk” do BBCH 51 - 79 Max. 1 zab.
Sucha zgnilizna kapustnych 0,8 - 1,0 l/ha Od fazy, gdy pąki kwiatowe są widoczne z góry „zielony pąk” do BBCH 51 - 78 Max. 1 zab.
Szara pleśń 0,8 - 1,0 l/ha Od fazy, gdy pąki kwiatowe są widoczne z góry „zielony pąk” do BBCH 51 - 77 Max. 1 zab.
Nazwa Shepherd
Formulacja Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą (SC)
Substancja biologicznie czynna: 150 g/l boskalid, 250 g/l piraklostrobina

Środek o działaniu translaminarnym i układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Czerń krzyżowych 0,8 - 1,0 l/ha Od fazy, gdy pąki kwiatowe są widoczne z góry „zielony pąk” do BBCH 51 - 81 Max. 1 zab.
Mączniak rzekomy kapustnych 0,8 - 1,0 l/ha Od fazy, gdy pąki kwiatowe są widoczne z góry „zielony pąk” do BBCH 51 - 84 Max. 1 zab.
Sucha zgnilizna kapustnych 0,8 - 1,0 l/ha Od fazy, gdy pąki kwiatowe są widoczne z góry „zielony pąk” do BBCH 51 - 83 Max. 1 zab.
Szara pleśń 0,8 - 1,0 l/ha Od fazy, gdy pąki kwiatowe są widoczne z góry „zielony pąk” do BBCH 51 - 82 Max. 1 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Czerń krzyżowych 0,8 - 1,0 l/ha Od fazy, gdy pąki kwiatowe są widoczne z góry „zielony pąk” do BBCH 51 - 76 Max. 1 zab.
Mączniak rzekomy kapustnych 0,8 - 1,0 l/ha Od fazy, gdy pąki kwiatowe są widoczne z góry „zielony pąk” do BBCH 51 - 79 Max. 1 zab.
Sucha zgnilizna kapustnych 0,8 - 1,0 l/ha Od fazy, gdy pąki kwiatowe są widoczne z góry „zielony pąk” do BBCH 51 - 78 Max. 1 zab.
Szara pleśń 0,8 - 1,0 l/ha Od fazy, gdy pąki kwiatowe są widoczne z góry „zielony pąk” do BBCH 51 - 77 Max. 1 zab.
Etykieta Etykieta
Top