Enervin®

Aktywuj wszechstronną ochronę przed chorobami!

Enervin®

Aktywuj wszechstronną ochronę przed chorobami!


Zalety produktu Enervin®

  • Wysoka skuteczność w zwalczaniu zarazy ziemniaka dzięki nowej substancji aktywnej
  • Możliwość wielokrotnego stosowania w jednym sezonie
  • Stosowanie w całym okresie wegetacyjnym
  • Krótki okres karencji

Szczegóły

Ogólne

Nazwa Enervin®
Formulacja Stężona zawiesina do rozcieńczania wodą (SC).

Sposób działania

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych.

Zaraza ziemniaka
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 l/ha BBCH 15 - 89 Max. 5 zab.

Ogólne

Nazwa Enervin®
Formulacja Stężona zawiesina do rozcieńczania wodą (SC).

Sposób działania

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych.

Back
Ziemniak - Zaraza ziemniaka
Dawka
1,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 15 - 89
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 5 zab.

Dlaczego Enervin®?

Fungicyd Enervin® zawiera substancję czynną Initium® (ametoktradyna). Jest to związek pirymidynoaminowy – inhibitor oddychania na poziomie komórkowym (fungicydy QoSI, według FRAC grupa 45).

Substancja czynna Initium® działa powierzchniowo i natychmiast łączy się z warstwą woskową. Jedynie niewielka część jest pobierana przez liść. Dzięki temu substancja czynna pozostaje stabilna, a chroniona powierzchnia zwiększa się pod wpływem wilgoci. Oznacza to, że zabezpieczenie rośliny staje się skuteczniejsze po każdym zwilżeniu (np. przez rosę).

Fungicyd Enervin® – skuteczność i bezpieczeństwo stosowania

Enervin® jest środkiem grzybobójczym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego. Skutecznie chroni plantacje ziemniaka przed zarazą. Może być także stosowany do ochrony tytoniu, winorośli, warzyw oraz roślin ozdobnych przed mączniakiem rzekomym, a także do zwalczania fytoftorozy pora.

Formuła zastosowana w fungicydzie Enervin® sprawia, że można stosować go nawet pięć razy w sezonie wegetacyjnym i co ważne, w przypadku ziemniaka i pora okres karencji wynosi jedynie 7 dni.

Enervin® – środek grzybobójczy

Fungicyd Enervin® jest niezwykle cennym i skutecznym ogniwem w programach ochrony upraw przed chorobami. Fungicyd o działaniu kontaktowym doskonale wpisuje się w strategię ochrony i jest idealnym partnerem do tworzenia mieszanin zbiornikowych.

Top