Pictor® 400 SC

Najbardziej innowacyjny fungicyd do ochrony rzepaku w czasie kwitnienia.

Pictor® 400 SC

Najbardziej innowacyjny fungicyd do ochrony rzepaku w czasie kwitnienia.


Zalety produktu Pictor® 400 SC

 • sprawdzony i polecany przez tysiące rolników;
 • specjalista przeciwko chorobom – zwłaszcza zgniliźnie twardzikowej;
 • zdrowy i silny łan dla najwyższych plonów.
Produkt wycofany ze sprzedaży

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/1436 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej dimoksystrobina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/408 (Dz.U. L 176, 11.7.2023, str. 10–13) wskazano, że substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 31 stycznia 2024 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna. W przypadku istniejących zapasów Pictor® 400 SC na terytorium Polski, przyznany zostaje okres karencji wynoszący 4 miesiące na wprowadzenie do obrotu (do 31.05.2024 r.) plus 2 miesiące na wykorzystanie i usunięcie zapasów (do 31.07.2024 r.).
Prosimy o podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu wdrożenia tej decyzji.

Produkt wycofany ze sprzedaży

Szczegóły

Ogólne

Nazwa Pictor® 400 SC
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 200.0 g/l dimoksystrobina, 200.0 g/l boskalid

Sposób działania

Środek o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego.

Czerń krzyżowych
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,5 l/ha BBCH 50 - 65, ewentualnie 75 - 78 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,5 l/ha BBCH 50 - 65 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,5 l/ha BBCH 50 - 65 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,5 l/ha BBCH 50 - 65 Max. 1 zab.

Ogólne

Nazwa Pictor® 400 SC
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 200.0 g/l dimoksystrobina, 200.0 g/l boskalid

Sposób działania

Środek o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego.

Back
Rzepak ozimy - Czerń krzyżowych
Dawka
0,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 50 - 65, ewentualnie 75 - 78
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
0,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 50 - 65
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
0,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 50 - 65
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
0,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 50 - 65
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.

Dlaczego Pictor® 400 SC?

Pictor® 400 SC – Ufam pewnym rozwiązaniom! Polegam na doświadczeniu własnym oraz innych rolników

Uprawa rzepaku jest skomplikowanym zadaniem. Co roku rolnicy zmagają się z problemem zagrożenia ze strony patogenów, które atakują rośliny rzepaku. Firma BASF współpracuje z rolnikami uprawiającymi rośliny oleiste oraz z partnerami przemysłowymi od ponad 80 lat.

Jesteśmy ekspertami w likwidowaniu licznych chorób rzepaku i oferujemy bogaty katalog środków grzybobójczych, takich jak Pictor® 400 SC, zapewniających natychmiastową i długotrwałą ochronę.

 • sprawdzony – polecany przez tysiące rolników;
 • 506 przeprowadzonych doświadczeń w rzepaku;
 • miliony skutecznie chronionych hektarów.

Pictor® 400 SC – ochrona fungicydowa rzepaku

Pictor® 400 SC jest środkiem grzybobójczym opracowanym specjalnie do ochrony rzepaku. Połączenie substancji czynnych boskalidu i dimoksystrobiny zapewnia długotrwałą i skuteczną ochronę przed chorobami okresu kwitnienia rzepaku. Choroby takie jak zgnilizna twardzikowa czy czerń krzyżowych są bardzo skutecznie zwalczane. Dzięki korzyściom, jakie daje efekt AgCelence Pictor® 400 SC, zapewnia zwyżkę plonu niezależnie od roku, nawet w sytuacji braku objawów chorób.

Opinie na temat środka grzybobójczego Pictor® 400 SC

„Wierzę w doświadczenie własne i innych rolników. Szukałem bezkompromisowej ochrony. Wybrałem Pictor®”.

„Pictor® to sprawdzony środek przeciwko chorobom okresu kwitnienia rzepaku, dzięki któremu unikam strat w plonie. Pictor sprawia, że rośliny nabierają wigoru, a plony są wyższe”.

Sprawdzony specjalista przeciwko chorobom – Pictor® 400 SC

Pictor® 400 SC zapewnia ochronę przed najważniejszymi chorobami okresu kwitnienia rzepaku, takimi jak zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych czy szara pleśń.

Pictor® 400 SC – skuteczna i długotrwała aktywność grzybobójcza

 • działa zapobiegawczo i interwencyjnie,
 • rewelacyjna skuteczność w zwalczaniu zgnilizny twardzikowej, czerni krzyżowych i szarej pleśni,
 • dzięki unikalnemu połączeniu substancji czynnych: dimoksystrobiny i boskalidu produkt wykazuje długotrwałą aktywność grzybobójczą.

Zgnilizna twardzikowa

Zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum) to jedna z najpoważniejszych chorób rzepaku. Atakuje rośliny głównie podczas kwitnienia, a wilgoć (deszcz, rosa) i temperatury powyżej 10°C sprzyjają infekcji.

Objawy stają się widoczne z końcem okresu kwitnienia. Podłużne jasne plamki na pędzie głównym i pędach bocznych. Początkowo występują jednostronnie, a później obejmują całą łodygę. Infekcja zaczyna się zwykle od kątów liści i rozgałęzień rośliny. Plamki są płowo-żółte, do bielawych, w środku zaś szarawe. Grzyb niszczy tkankę zewnętrzną i miąższ łodyg, co prowadzi do przedwczesnego obumierania wyżej położonych pędów i łuszczyn. Białawe łodygi wyraźnie odróżniają się od zdrowych. Nacięcie łodygi w kierunku podłużnym umożliwia pewną diagnozę. We wnętrzu łodygi można znaleźć początkowo jasnoszare, a potem czarne sklerocja.

W zależności od roku zmniejszenie plonu spowodowane przez Sclerotinia może sięgać 30%. Dla skutecznej ochrony uprawy przed chorobą zalecany jest oprysk ochronny w fazie kwitnienia, w trakcie opadania pierwszych płatków.

Czerń krzyżowych

Z powodu intensyfikacji upraw rzepaku w Europie nasila się występowanie patogenu Alternaria brassicae/brassicola. Choroba atakuje z końcem kwitnienia aż do momentu zawiązaywania łuszczyn. Sprzyjają jej panujące w tym czasie ciepłe i wilgotne warunki atmosferyczne. Na infekcję patogenem Alternaria narażone są zwłaszcza rośliny szczególnie wybujałe, wylegające.

Objawy mogą wystąpić na liściach, łodygach i łuszczynach. To małe brązowe, okrągłe plamki z koncentrycznymi ciemnymi i jasnymi pierścieniami. W skrajnych przypadkach plamy łączą się tworząc owalne martwice tkanek. Mogą powodować przedwczesne otwieranie się łuszczyn i straty plonu w wysokości 20% lub więcej.

Czerń krzyżowych można zwalczać przy użyciu fungicydów stosowanych podczas kwitnienia przeciwko innej chorobie - zgniliźnie twardzikowej. Niemniej ważna w tym przypadku jest długość działania fungicydu, bo czerń krzyżowych występujepóźniej niż zgnilizna twardzikowa. Pictor dzięki połączeniu dwóch substancji czynnych o różnym mechanizmie działania wykazuje długotrwały efekt ochronny.

Szara pleśń

Botrytis cinerea jest powszechnie występującym patogenem, ponieważ atakuje wiele gatunków upraw.

Choroba często atakuje rośliny w warunkach stresu, dlatego też może występować tylko w niektórych latach.

Objawy są widoczne na liściach (zobacz zdjęcie), łodygach lub łuszczynach. Na ogół przy dużej wilgotności powietrza na zainfekowanych częściach rośliny można zaobserwować szarą grzybnię.

W celu ochrony upraw przed Botrytis zaleca się opryski między początkiem a środkiem okresu kwitnienia.

Pictor® 400 SC – sprawdzony i polecany przez tysiące rolników

Ponad 10 lat doświadczenia

Prace rozwojowe nad preparatem Pictor® 400 SC rozpoczęły się już w 2003 r., choć po raz pierwszy wprowadzono go do sprzedaży dopiero w 2007 r. Od tego czasu BASF prowadzi badania z zastosowaniem preparatu Pictor® 400 SC, by dokładnie poznać jego skuteczność oraz korzyści wynikające z jego używania. W ciągu ostatnich 12 lat firma przeprowadziła ponad 500 badań w całej Europie.

Badania były prowadzone przez specjalistów BASF, ale także przez instytuty i innych niezależnych partnerów. Na podstawie wyników z wielu badań zaobserwowaliśmy, że konsekwentne stosowanie preparatu Pictor® 400 SC umożliwia uzyskiwanie stałego wzrostu plonów.

Oprysk preparatem Pictor® 400 SC się opłaca

Skuteczne zwalczanie zgnilizny twardzikowej (Sclerotinia) wymaga zastosowania preparatu profilaktycznie – zanim pojawią się jakiekolwiek objawy choroby. Jeżeli pogoda nie będzie sprzyjała rozwojowi choroby, wówczas nie dotknie ona zabezpieczonej w ten sposób uprawy. Jednak bez względu na to Pictor® 400 SC – dzięki zaletom AgCelence® – umożliwia uzyskanie wyższych plonów. Nasze badania wykazały, że nawet w przypadku niskiego porażenia roślin chorobami lub ich braku, preparat zapewniał każdego roku wzrost plonów. Zastowoanie produktu Pictor przynosi konkretne korzyści.

Wysokość plonów – porównanie preparatu Pictor® i produktów konkurencyjnych

Przez lata na rynku pojawiły się różne produkty konkurencyjne. Przez długi czas połączenie SDHI (boskalidu) i strobiluriny (dimoksystrobiny) było wyjątkowe, co potwierdzała niezwykła skuteczność w zwalczaniu chorób i wysokość uzyskiwanych plonów. Ale nawet nowsze produkty zawierające również inne substancje z grupy SDHI nie zapewniają wyższej skuteczności niż Pictor®. Zaufaj produktowi Pictor®, który jest sprawdzony i niezrównany pod względem skuteczności.

Termin stosowania Pictor® 400 SC

W przypadku rzepaku preparat należy stosować w czasie kwitnienia, gdy zaczynają opadać pierwsze płatki kwiatowe. Jest to okres, w którym rośliny może zaatakować zgnilizna twardzikowa. Dlatego zaleca się głównie oprysk przy pełnym kwitnieniu, czyli wtedy, gdy 50% kwiatów na łodydze głównej jest otwartych. Jednak również w sytuacji wcześniejszych zabiegów – np. ze względu chęci ograniczenia strat spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi po przejeździe opryskiwacza, zastosowanie Pictora® 400 SC jest jak najbardziej wskazane.

Ze względu na długotrwałą skuteczność również w tym czasie Pictor® 400 SC nie dopuszcza do rozwoju zgnilizny twardzikowej. Inne choroby, takie jak czerń krzyżowych (Alternaria) i szara pleśń (Botrytis), zazwyczaj pojawiają się w dalszej części sezonu i wymagają późniejszego zastosowania pod koniec kwitnienia lub w fazie wykształcania się pierwszych łuszczyn. W wielu sezonach oddzielny, późniejszy oprysk jest ekonomicznie nieuzasadniony ze względu na niższy poziom porażenia. Ale również i na tym etapie, dzięki doskonałej długotrwałej skuteczności preparatu Pictor® 400 SC, zabieg wykonany w fazie pełnego kwitnienia chroni uprawę przed czernią krzyżowych i szarą pleśnią.

Wybierz Pictor® 400 SC, by chronić rośliny przed szeregiem chorób i korzystać z elastyczności stosowania preparatu.

Z Pictor® 400 SC dbasz o zdrowy łan aż do żniw

Skuteczna i długotrwała aktywność grzybobójcza

 • działa zapobiegawczo i interwencyjnie,
 • rewelacyjna skuteczność w zwalczaniu zgnilizny twardzikowej, czerni krzyżowych i szarej pleśni,
 • dzięki unikalnemu połączeniu substancji czynnych: dimoksystrobiny i boskalidu produkt wykazuje długotrwałą aktywność grzybobójczą.

Wydłużasz okres wypełniania łuszczyn – zbierasz więcej

Pictor® 400 SC zapewnia wyższe plony o doskonałej jakości!

Roślina w warunkach stresowych (np. upał, susza) wytwarza zwiększone ilości etylenu, który nadmiernie przyspiesza proces dojrzewania. Pictor® 400 SC dzięki unikalnemu połączeniu boskalidu i dimoksystrobiny nie tylko skutecznie zwalcza choroby grzybowe, ale również pozytywnie oddziaływuje na procesy fizjologiczne zachodzące w roślinie.

Efekt AgCelence Pictora® 400 SC to zmniejszone wydzielanie etylenu w warunkach stresowych i jednocześnie zwiększona efektywność fotosyntetyczna – fotosynteza trwa dłużej! Rośliny są zdrowe, a zmniejszone wydzielanie etylenu ogranicza przedwczesne starzenie się roślin. Rośliny dłużej są zielone i zdolne do wypełniania łuszczyn dorodnymi nasionami

Twój rzepak zyskuje wyższą odporność na warunki stresowe

Redukcja etylenu z fungicydem Pictor® 400 SC!

Etylen jest hormonem roślinnym niezbędnym do wzrostu. W warunkach stresowych (np. susza, upał) roślina wytwarza jednak jego większe ilości, co prowadzi do jej przedwczesnego dojrzewania, a nawet obumierania komórek. Środek na choroby w rzepaku Pictor® 400 SC zmniejsza wydzielanie etylenu, co przekłada się na wymierne efekty fizjologiczne:

 • zwiększenie ilości chorofilu w liściach i łuszczynach,
 • wyższą efektywność procesu fotosyntezy,
 • większą odporność roślin na stres,
 • lepsze wypełnienie łuszczyn,
 • ostatecznie zapewnia wyższe plony o lepszej jakości.

Dzięki fungicydowi Pictor® 400 SC ograniczasz osypywanie się łuszczyn

Osypywanie się łuszczyn to:

 • straty w plonie,
 • większe zachwaszczenie samosiewami w uprawach następczych.

Przedwczesne otwieranie się i osypywanie łuszczyn stanowi poważny problem dla producentów rzepaku, może powodować straty rzędu 10–20%. Udowodniono, że mają w tym swój udział etylen i auksyny. BASF wspólnie z Uniwersytetem w Soest przeprowadził doświadczenie, w którym zbadano osypywanie się łuszczyn rzepaku. Polegało ono na intensywnym potrząsaniu dojrzałymi łuszczynami z grupy kontrolnej oraz z grupy potraktowanej Pictorem® 400 SC, a następnie pomiarze osypanych łuszczyn.

Doświadczenie niezbicie wykazało, że Pictor® 400 SC znacząco zredukował liczbę osypanych łuszczyn. Dzięki temu udowodniono, że produkt ten ogranicza straty plonu rzepaku przed żniwami i w czasie ich trwania.

Znam – polecam! Chronię rzepak z Pictor ® 400 SC

Ile kosztuje Pictor® 400 SC?

Cena fungicydu na rzepak Pictor® 400 SC może różnić się w zależności od dystrybutora oraz od wielkości opakowania.

Gdzie kupić środek grzybobójczy Pictor® 400 SC?

Produkt Pictor® 400 SC można nabyć u lokalnych dystrybutorów lub bezpośrednio od producenta. Dane kontaktowe do dystrybutorów i przedstawicieli regionalnych dostępne są w zakładce Kontakt .

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Środek grzybobójczy na rzepak Pictor® 400 SC wykazuje działanie systemiczne. Można go stosować zapobiegawczo i interwencyjnie.

Fungicyd Pictor® 400 SC zawiera połączenie dwóch substancji czynnych: boskalidu i dimoksystrobiny.

Pictor® 400 SC to koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia z wodą. Przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania środka grzybobójczego na rzepak wynosi 0,5 l/ha.

Fungicyd Pictor® 400 SC należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób. Choroby grzybowe rzepaku można zwalczać wiosną w terminie od fazy zielonego pąka do fazy pełni kwitnienia (BBCH 50–65). Jedynie w przypadku wystąpienia czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcenia 4–8 łuszczyn na roślinie rzepaku (BBCH 75–78).

Pictor® 400 SC jest przeznaczony do ochrony fungicydowej rzepaku.

Pictor® 400 SC skutecznie zwalcza takie choroby okresu kwitnienia rzepaku, jak:

 • zgnilizna twardzikowa,
 • sucha zgnilizna kapustnych,
 • czerń krzyżowych,
 • szara pleśń.

Fungicyd Pictor® 400 SC wyróżnia wysoka skuteczność w zwalczaniu chorób rzepaku, co potwierdzają badania. Długotrwała aktywność grzybobójcza przekłada się na wyższe plony lepszej jakości.

Fungicyd Pictor® 400 SC jest dostępny w opakowaniu 1 l i 5 l, co pozwala na dopasowanie do potrzeb uprawy.

Powiązane artykuły blogowe

Rzepak jest rośliną wymagającą intensywnej ochrony. Jego długi okres wegetacji sprzyja bowiem licznym zagrożeniom. Mimo stosowania odpowiednich metod agrotechnicznych efektywna uprawa rzepaku nie jest w związku z tym możliwa bez wykonania zabiegów chemicznych.

Za nami już większa część sezonu rzepakowego, w której staraliśmy się utrzymać jak najlepszą kondycję naszych roślin. Na ostatniej prostej nie można zatem zapominać o zagrożeniu, jakie wciąż niosą choroby. Okresem, w którym dochodzi do najmocniej odbijających się na plonie infekcji, jest czas kwitnienia rzepaku. Ochronę plonu na tym etapie zapewni tak zwany zabieg na płatek.

Top