Polyram® 70 WG

Kusząca propozycja!

Polyram® 70 WG

Kusząca propozycja!


Zalety produktu Polyram® 70 WG

  • praktyczna, granulowana forma użytkowa
  • szeroki zakres stosowania
  • działa niezależnie od temperatury
  • nie ma ryzyka wystąpienia odporności
Produkt wycofany ze sprzedaży

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/2455 z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej metiram, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 2023/2455, 08.11.2023) wskazano, że substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 28 maja 2024 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna. W przypadku istniejących zapasów Polyram® 70 WG na terytorium Polski, przyznany zostaje okres karencji wynoszący 4 miesiące na wprowadzenie do obrotu (do 30.09.2024 r.) plus 3 miesiące na wykorzystanie i usunięcie zapasów (do 28.11.2024 r.).
Prosimy o podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu wdrożenia tej decyzji.

Produkt wycofany ze sprzedaży

Szczegóły

Ogólne

Nazwa Polyram® 70 WG
Formulacja Granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancja biologicznie czynna: 700.0 g/kg metiram

Sposób działania

Środek o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego.

Mączniak rzekomy
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,0 kg/ha Zapobiegawczo, w odstepach co 7-10 dni lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych Max. 3 zab.
Parch jabłoni
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,0 - 2,6 kg/ha Środek stosować co 7 - 10 dni, przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania. Od 3 do 5 zab.
Alternarioza
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 - 1,8 kg/ha Środek stosować co 7 - 10 dni, przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania. Max. 3 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 - 1,8 kg/ha Środek stosować co 7 - 10 dni, przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania. Max. 3 zab.
Alternarioza
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 - 1,8 kg/ha Środek stosować co 7 - 10 dni, przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania. Max. 3 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 - 1,8 kg/ha Środek stosować co 7 - 10 dni, przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania. Max. 3 zab.

Ogólne

Nazwa Polyram® 70 WG
Formulacja Granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancja biologicznie czynna: 700.0 g/kg metiram

Sposób działania

Środek o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego.

Back
Cebula - Mączniak rzekomy
Dawka
2,0 kg/ha
Czas stosowania
Zapobiegawczo, w odstepach co 7-10 dni lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 3 zab.
Back
Jabłoń - Parch jabłoni
Dawka
2,0 - 2,6 kg/ha
Czas stosowania
Środek stosować co 7 - 10 dni, przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.
Max. liczba zabiegów w sezonie
Od 3 do 5 zab.
Back
Pomidor - Alternarioza
Dawka
1,5 - 1,8 kg/ha
Czas stosowania
Środek stosować co 7 - 10 dni, przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 3 zab.
Dawka
1,5 - 1,8 kg/ha
Czas stosowania
Środek stosować co 7 - 10 dni, przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 3 zab.
Back
Ziemniak - Alternarioza
Dawka
1,5 - 1,8 kg/ha
Czas stosowania
Środek stosować co 7 - 10 dni, przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 3 zab.
Dawka
1,5 - 1,8 kg/ha
Czas stosowania
Środek stosować co 7 - 10 dni, przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 3 zab.

Dlaczego Polyram® 70 WG?

Polyram w ochronie roślin sadowniczych

Polyram® 70 WG jest drugim po Delanie fungicydem powierzchniowym, który może być wykorzystywany do zabiegów zapobiegawczych w ciągu całego okresu wegetacji, przede wszystkim w okresach mniejszego zagrożenia chorobowego. Ze względu na korzystny wpływ na wybarwienie owoców stosowany jest najczęściej w okresie infekcji wtórnych, w okresie wzrostu owoców.
Polyram® 70 WG oprócz zwalczania parcha jest jednocześnie cennym uzupełnieniem nawożenia dolistnego, gdyż zawiera znaczne ilości cynku, mikroelementu istotnie poprawiającego kondycję liści.


Top