BASF Agricultural Solutions
praca rolnika jeszcze ważniejsza
Rozwiązania dla Rolnictwa

Bantux 500

Herbicyd

product.testimonial.packshot.title

Szczegóły

Nazwa Bantux 500
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 500 g/l metazachlor

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Rzepak ozimy

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Chwasty dwuliścienne 1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab.
Chwasty jednoliścienne 1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab.
Nazwa Bantux 500
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 500 g/l metazachlor

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Chwasty dwuliścienne 1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab.
Chwasty jednoliścienne 1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab.
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki
Top