BASF Agricultural Solutions

Praca rolnika teraz jeszcze cenniejsza

Dlaczego
#PotrzebujemyRównowagi

Sprawdź

praca rolnika jeszcze ważniejsza
Rozwiązania dla Rolnictwa

Butisan® Avant

Jeszcze lepiej dopasowany do różnych warunków polowych!

Zalety produktu

  • kompletna ochrona dopasowana do różnych warunków polowych
  • skuteczne działanie na chwasty, w tym uporczywe: przytulia, chaber, fiołek, tasznik, bodziszki
  • większa niezależność od warunków pogodowych
  • możliwość wyboru terminu zabiegu

Szczegóły

Nazwa Butisan® Avant
Formulacja Zawiesinoemulsja do rozcieńczania z wodą
Substancja biologicznie czynna: 300 g/l metazachlor, 100 g/l dimetenamid-P, 100 g/l chinomerak

Rzepak ozimy

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Bodziszek kosmaty 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Bodziszek okrągłolistny 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Bodziszek porozcinany 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Dymnica pospolita 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Fiołek polny 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Gwiazdnica pospolita 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Jasnota purpurowa 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Mak polny 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Niezapominajka polna 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Przetacznik bluszczykowy 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Przetacznik perski 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Przytulia czepna 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Rumianek pospolity 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Rumian polny 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Starzec zwyczajny 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Tasznik pospolity 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Nazwa Butisan® Avant
Formulacja Zawiesinoemulsja do rozcieńczania z wodą
Substancja biologicznie czynna: 300 g/l metazachlor, 100 g/l dimetenamid-P, 100 g/l chinomerak
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Bodziszek kosmaty 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Bodziszek okrągłolistny 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Bodziszek porozcinany 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Dymnica pospolita 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Fiołek polny 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Gwiazdnica pospolita 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Jasnota purpurowa 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Mak polny 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Niezapominajka polna 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Przetacznik bluszczykowy 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Przetacznik perski 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Przytulia czepna 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Rumianek pospolity 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Rumian polny 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Starzec zwyczajny 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Tasznik pospolity 2,5 l/ha Butisan Avant BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki

Dlaczego Butisan® Avant?

Skuteczny na chwasty i bezpieczny dla rzepaku

Butisan® Avant to kompletne i skuteczne rozwiązanie herbicydowe, jeszcze lepiej dopasowane do warunków polowych. Wykazuje działanie nalistne i doglebowe, daje Ci możliwość stosowania w różnych terminach, a uzupełniające się działanie substancji czynnych sprawia, że Butisan® Avant skutecznie zwalcza szerokie spektrum uciążliwych chwastów, w tym przytulię i bodziszka. Skuteczna i kompletna ochrona Twojego pola!

Zalecenia stosowania

Produkt możesz stosować w bardzo elastyczny sposób. Preparat skutecznie zwalcza chwasty i jest bezpieczny dla rzepaku.

Co to jest i jak działa KOMBI EFEKT?

Pewniejsze działanie w różnych warunkach pogodowych dzięki KOMBI EFEKT. Zawarte w Butisan® Avant jest kompletne i bardziej niezawodne w różnych warunkach glebowo-klimatycznych. Szybka aktywacja substancji aktywnej. Pozostaje w strefie kiełkowania chwastów. Dłuższe działanie i mniejsza wrażliwość na warunki wilgotnościowe. Butisan® Avant jest lepiej wiązany w profilu glebowym, wykazuje dłuższe działanie, nawet w warunkach ograniczonej wilgotności w glebie. Pozostałe substancje czynne: chinomerak, chlopyralid, pikloran, aminopyralid sprawiają, że działanie rozwiązania Butisan® Avant dimetenamid-P i metazachlor, różnią się pod kątem miejsca pobierania substancji aktywnej przez roślinę i mobilnością w glebie. Metazachlor działa głównie na powierzchni gleby, natomiast dimetenamid-P wykazuje aktywność zarówno w płytszych, jak i głębszych wartstwach.

Skuteczny na bodziszka

Od kilku lat obserwuje się w Polsce w coraz większym stopniu presję chwastów z rodziny bodziszkowatych. Rozwojowi tych chwastów sprzyja w szczególności bezorkowy system uprawy gleby. Bodziszki są chwastami szeroko rozpowszechnionymi w wielu uprawach. Są one ogólnie ciepłolubne, kiełkują od wiosny do jesieni i preferują gleby, które są dobrze zaopatrzone w składniki pokarmowe. Chwasty te zachowują zdolność kiełkowania przez okres 5-10 lat. Głównymi rodzajami bodziszka w Polsce są: bodziszek drobny i bodziszek okrągłolistny, a także bodziszek porozcinany. Bodziszek drobny wystepuje najczęściej w płodozmianach rzepak - zboże. Bodziszek okrągłolistny kiełkuje głównie jesienią i wymaga długotrwałego i niezawodnego działania herbicydu.

Butisan® Avant skutecznie zwalcza bodziszka w terminie bezpośrednio po siewie.

Top