Butisan® 500 SC
Herbicydy

Butisan® 500 SC

Herbicydy

Szczegóły

Ogólne

Nazwa Butisan® 500 SC
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 500 g/l metazachlor

Sposób działania

Środek nieselektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie.

Fiołek polny
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 l/ha BBCH 00 - 18 Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,5 l/ha BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18 Max. 1 zab. co 3 lata

Ogólne

Nazwa Butisan® 500 SC
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 500 g/l metazachlor

Sposób działania

Środek nieselektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie.

Back
Rzepak ozimy - Fiołek polny
Dawka
1,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka
1,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka
1,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka
1,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka
1,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka
1,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka
1,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka
1,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka
1,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka
1,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka
1,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka
1,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka
1,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka
1,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka
1,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka
1,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka
1,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka
1,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka
1,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka
1,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 00 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka
1,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab. co 3 lata
Dawka
1,5 l/ha
Czas stosowania
BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab. co 3 lata
Top