BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Focus® Ultra 100 EC

Problem chwastów zamknięty błyskawicznie

Zalety produktu

  • skuteczność – pewne zwalczanie chwastów jednoliściennych
  • bezpieczeństwo dla roślin uprawnych
  • duża elastyczność w terminach stosowania

Szczegóły

Nazwa Focus® Ultra 100 EC
Formulacja Koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Substancja biologicznie czynna: 100.0 g/l cykloksydym

Środek o działaniu systemicznym, stosowany nalistnie.

Burak cukrowy

Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Chwastnica jednostronna 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Jęczmień płonny 4,0 - 5,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Miotła zbożowa 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Owies głuchy 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Palusznik krwawy 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Perz właściwy 4,0 - 5,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Proso 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Samosiewy zbóż 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Stokłosa płona 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Wiechlina zwyczajna 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Włośnica zielona 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Wyczyniec polny 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Życica trwała 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Życica wielokwiatowa 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Chwastnica jednostronna 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Jęczmień płonny 4,0 - 5,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Miotła zbożowa 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Owies głuchy 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Palusznik krwawy 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Perz właściwy 4,0 - 5,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Proso 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Samosiewy zbóż 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Stokłosa płona 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Wiechlina zwyczajna 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Włośnica sina 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Włośnica zielona 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Wyczyniec polny 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Życica trwała 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Życica wielokwiatowa 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Chwastnica jednostronna 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Jęczmień płonny 4,0 - 5,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Miotła zbożowa 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Owies głuchy 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Palusznik krwawy 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Perz właściwy 4,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Proso 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Samosiewy zbóż 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Stokłosa płona 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Wiechlina zwyczajna 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Włośnica sina 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Włośnica zielona 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Wyczyniec polny 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Życica trwała 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Życica wielokwiatowa 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Chwastnica jednostronna 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Jęczmień płonny 4,0 - 5,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Miotła zbożowa 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Owies głuchy 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Palusznik krwawy 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Perz właściwy 4,0 - 5,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Proso 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Samosiewy zbóż 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Stokłosa płona 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Wiechlina zwyczajna 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Włośnica sina 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Włośnica zielona 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Wyczyniec polny 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Życica trwała 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Życica wielokwiatowa 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Chwastnica jednostronna 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Jęczmień płonny 4,0 - 5,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Miotła zbożowa 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Owies głuchy 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Palusznik krwawy 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Perz właściwy 4,0 - 5,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Proso 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Samosiewy zbóż 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Stokłosa płona 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Wiechlina zwyczajna 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Włośnica sina 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Włośnica zielona 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Wyczyniec polny 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Życica trwała 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Życica wielokwiatowa 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Nazwa Focus® Ultra 100 EC
Formulacja Koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Substancja biologicznie czynna: 100.0 g/l cykloksydym

Środek o działaniu systemicznym, stosowany nalistnie.

Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Chwastnica jednostronna 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Jęczmień płonny 4,0 - 5,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Miotła zbożowa 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Owies głuchy 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Palusznik krwawy 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Perz właściwy 4,0 - 5,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Proso 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Samosiewy zbóż 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Stokłosa płona 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Wiechlina zwyczajna 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Włośnica zielona 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Wyczyniec polny 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Życica trwała 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Życica wielokwiatowa 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Chwastnica jednostronna 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Jęczmień płonny 4,0 - 5,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Miotła zbożowa 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Owies głuchy 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Palusznik krwawy 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Perz właściwy 4,0 - 5,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Proso 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Samosiewy zbóż 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Stokłosa płona 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Wiechlina zwyczajna 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Włośnica sina 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Włośnica zielona 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Wyczyniec polny 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Życica trwała 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Życica wielokwiatowa 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 39 Max. 1 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Chwastnica jednostronna 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Jęczmień płonny 4,0 - 5,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Miotła zbożowa 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Owies głuchy 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Palusznik krwawy 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Perz właściwy 4,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Proso 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Samosiewy zbóż 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Stokłosa płona 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Wiechlina zwyczajna 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Włośnica sina 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Włośnica zielona 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Wyczyniec polny 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Życica trwała 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Życica wielokwiatowa 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Chwastnica jednostronna 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Jęczmień płonny 4,0 - 5,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Miotła zbożowa 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Owies głuchy 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Palusznik krwawy 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Perz właściwy 4,0 - 5,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Proso 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Samosiewy zbóż 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Stokłosa płona 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Wiechlina zwyczajna 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Włośnica sina 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Włośnica zielona 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Wyczyniec polny 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Życica trwała 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Życica wielokwiatowa 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 12 - 32 Max. 1 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Chwastnica jednostronna 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Jęczmień płonny 4,0 - 5,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Miotła zbożowa 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Owies głuchy 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Palusznik krwawy 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Perz właściwy 4,0 - 5,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Proso 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Samosiewy zbóż 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Stokłosa płona 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Wiechlina zwyczajna 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Włośnica sina 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Włośnica zielona 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Wyczyniec polny 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Życica trwała 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Życica wielokwiatowa 1,0 - 2,0 l/ha BBCH 10 - 39 Max. 1 zab.
Top