Mover™ 75 WG

Zadowalający herbicyd

Mover™ 75 WG

Zadowalający herbicyd


Zalety produktu Mover™ 75 WG

 • Skutecznie eliminuje miotłę zbożową.
 • Działa już od 5 °C.
 • Dostosowany do tworzenia mieszanin z innymi herbicydami.

Szczegóły

Ogólne

Nazwa Mover™ 75 WG
Formulacja Granulat do sporządzania zawiesiny wodnej,
Substancja biologicznie czynna: 75.0 g/kg piroksysulam

Sposób działania

Środek stosowany nalistnie, przeznaczonym do wiosennego, powschodowego zwalczania miotły zbożowej i niektórych chwastów dwuliściennych

Bodziszek drobny
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
250 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
250 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Bodziszek drobny
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
250 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
250 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Bodziszek drobny
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 - 120 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
250 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
250 g/ha BBCH 21 - 31 Max. 1 zab.

Ogólne

Nazwa Mover™ 75 WG
Formulacja Granulat do sporządzania zawiesiny wodnej,
Substancja biologicznie czynna: 75.0 g/kg piroksysulam

Sposób działania

Środek stosowany nalistnie, przeznaczonym do wiosennego, powschodowego zwalczania miotły zbożowej i niektórych chwastów dwuliściennych

Back
Pszenica ozima - Bodziszek drobny
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
250 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
250 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Back
Pszenżyto ozime - Bodziszek drobny
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
250 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
250 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Back
Żyto ozime - Bodziszek drobny
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 - 120 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
250 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
250 g/ha
Czas stosowania
BBCH 21 - 31
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.

Dlaczego Mover™ 75 WG?

Sposób działania Biathlon® 4D + Mover 75 WG

Produkt blokuje syntezę działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów, co skutkuje zahamowaniem syntezy aminokwasów. Symptomy działania środka to objawy widoczne w górnych częściach roślin początkowo chlorozy prowadzące do nekroz, zahamowanie wzrostu chwastów.

 • Doskonała selektywność w stosunku do zbóż ozimych za wyjątkiem jęczmienia ozimego;
 • Okno aplikacji: BBCH 21 – 31 (wiosną);
 • Elastyczny termin stosowania, szerokie spektrum oraz wysoka skuteczność w zwalczaniu chwastów;
 • Bardzo dobra mieszalność z herbicydami zwalczającymi chwasty dwuliścienne;
 • W pełni selektywny dla roślin następczych.

Chwasty wrażliweChwasty średnio wrażliwe
gwiazdnica pospolitabodziszek drobny
maruna bezwonnafiołek polny
miotła zbożowajasnota purpurowa
przetacznik bluszczykowymak polny
przetacznik perskiniezapominajka polna
rumian polny 
samosiewy rzepaku 
tasznik pospolity 

Stosowanie Biathlon® 4D + Mover® 75 WG

Rozwiązanie można stosować w zbożach ozimych za wyjątkiem jęczmienia ozimego. Rozwiązanie skutecznie zwalcza chwasty dwuliścienne oraz miotłę zbożową.

 • W przypadku stosowania Movera solo, konieczny dodatek adiuwanta;

 • W przypadku stosowania Biathlon® 4D + Mover® 75 WG + Dash® powyższy warunek jest spełniony.

Warunki meteorologiczne do stosowania środka:

Działa przy średniej dobowej temperaturze 5 stopni. Opady godzinę po zabiegu nie wpływają ujemnie na działanie środka.Rekomendowana dawka Biathlon® 4D 50 g/ha + Mover® 120 g/ha + Dash® 0,5 l/ha. Faza stosowania do fazy BBCH 31 zbóż ozimych.

Dostępne opakowania:

Mover® - 0,24 kg na ha – 2 ha. Biathlon® 4D + Dash® – dostępne opakowania 0,5 kg Biathlon® 4D + 5 l Dash®.

Stosowanie Mover® 75 WG

Ile kosztuje środek chwastobójczy Mover™ 75 WG?

Cena środka na chwasty Mover™ 75 WG może różnić się w zależności od regionu i dystrybutora.

Gdzie kupić środek na chwasty w zbożu Mover™ 75 WG?

Mover™ 75 WG można nabyć u lokalnych dystrybutorów, sklepów rolniczych lub bezpośrednio od producenta. Warto skonsultować się z lokalnymi źródłami dostaw.

Mover™ 75 WG – opinie

Herbicyd na zboża Mover™ 75 WG cieszy się dobrą opinią wśród użytkowników, która dodatkowo potwierdza jego skuteczne działanie.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Herbicyd Mover™ 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym, pobieranym poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w całej roślinie. Środek blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów w chwastach. Widoczne objawy działania pojawiają się po kilku dniach.

Środek na chwasty Mover™ 75 WG zawiera piroksysulam – związek z grupy triazolopirymidyn.

Mover 75 WG jest herbicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do wiosennego, powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

Zalecana jednorazowa dawka środka chwastobójczego na zboża Mover™ 75 WG wynosi 100–250 g/ha, w zależności od chwastu i nasilenia inwazji.

Herbicyd Mover™ 75 WG najskuteczniej niszczy wrażliwe chwasty dwuliścienne znajdujące się w fazie 2–6 liści (rozety), życice i wyczyniec polny do początku fazy krzewienia tych chwastów, a miotłę zbożową do końca fazy krzewienia.

Zwalczanie chwastów w zbożach środkiem Mover™ 75 WG jest najskuteczniejsze, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5ºC.

Mover™ 75 WG działa od 5°C, więc oprysk na chwasty jednoliścienne i dwuliścienne może być wykonany już wczesną wiosną.

Herbicyd Mover™ 75 WG jest przeznaczony do zwalczania chwastów w:

 • pszenicy ozimej,
 • pszenżycie ozimym,
 • życie ozimym.

Mover™ 75 WG zwalcza m.in. takie chwasty jak:

 • gwiazdnica pospolita,
 • maruna bezwonna,
 • miotła zbożowa,
 • przetacznik bluszczykowy,
 • przetacznik perski,
 • rumian polny,
 • samosiewy rzepaku,
 • tasznik pospolity,
 • wyczyniec polny,
 • życica trwała.

Mover™ 75 WG wykazuje bardzo dobrą mieszalność z herbicydami na chwasty dwuliścienne.

Herbicyd Mover™ 75 WG skutecznie eliminuje miotłę zbożową. Działa już od 5°C i jest dostosowany do tworzenia mieszanin z innymi herbicydami.

Okres karencji Mover™ 75 WG wynosi 60 dni, jednak zawiera się w okresie wegetacji zbóż.

Herbicyd Mover™ 75 WG jest dostępny w opakowaniu 0,24 kg.

Powiązane artykuły blogowe

Wegetacja roślin ruszyła, a wraz z nią zagrożenie zachwaszczeniem. W uprawie ozimin rekomendowane jest wykonanie zabiegu herbicydowego jesienią. Część rolników z uwagi na pewne trudności musi się jednak skupić na oprysku na chwasty dopiero wiosną.

Zabieg herbicydowy dostosowany do obecnych na naszej plantacji gatunków chwastów przy uprawie zbóż umożliwi efektywne ograniczanie konkurencji dla roślin uprawnych. Wybiórcze działanie środków w konkretnych gatunkach zbóż, bez narażenia na ich uszkodzenie, umożliwiają herbicydy selektywne.

Top