BASF Agricultural Solutions
praca rolnika jeszcze ważniejsza
Rozwiązania dla Rolnictwa

Canopy®

Regulator wzrostu

product.testimonial.packshot.title

Szczegóły

Nazwa Canopy®
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 50 g/l proheksodion wapnia, 300 g/l chlorek mepikwatu

Środek o działaniu systemicznym.

Jęczmień jary

Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,8 - 1,25 l/ha BBCH 39 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,8 - 1,25 l/ha BBCH 39 Max. 1 zab.
Nazwa Canopy®
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 50 g/l proheksodion wapnia, 300 g/l chlorek mepikwatu

Środek o działaniu systemicznym.

Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,8 - 1,25 l/ha BBCH 39 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,8 - 1,25 l/ha BBCH 39 Max. 1 zab.
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki
Top