Antraktoza [Glomerella sp.]

Występowanie i znaczenie

Szerokie rozpowszechnienie w głównych rejonach uprawy roślin jagodowych, warzyw oraz orzechów i roślin ozdobnych. Infekcje powodowane przez grzyby Glomerella sp., których stadia konidialne mogą mieć charakter epidemiczny, uniemożliwiając zbiór plonu. Ponadto wytworzone z zainfekowanych roślin nasiona nie nadają się do powtórnego wysiewu.

Okres wykrywania

Podczas całego okresu wegetacji, zwłaszcza latem przy wysokiej wilgotności względnej powietrza, długich okresach deszczowych i temperaturze powyżej 20°C.

Obraz choroby

Porażeniu ulegają najczęściej liście i łodygi, a także owoce. Objawami choroby na liściach są nekrozy, które przybierają postać plam barwy brunatnej o różnej wielkości. Plamy na liściach występują najczęściej jako drobne plamistości, które powodują ich przedwczesne opadanie. Najczęściej na spodniej stronie lub wierzchniej liści pośrodku plam zaobserwować można ciemne punkty tworzące zarodnie grzyba. W przypadku owoców i pędów często pojawiają się rany. W wielu przypadkach sprawca choroby powoduje zgorzele podstawy łodygi oraz suchą zgniliznę korzeni.

Grzyb zimuje w opadłych liściach i pędach, które uległy porażeniu. Rozprzestrzenianiu się sprawcy choroby sprzyjają utrzymujące się przez dłuższy czas opady deszczu oraz zraszanie plantacji. Grzyb może być również przenoszony przez owady, sprzęt polowy, a także przez pracowników.

Wzmożone występowanie

  • jednostronny płodozmian,
  • zainfekowany materiał siewny,
  • pozostawione resztki pożniwne,
  • zbyt duża gęstość siewu.

Agrotechniczne działania zapobiegawcze

  • staranne przyoranie resztek pożniwnych,
  • eliminacja chwastów, która poprawia cyrkulację powietrza,
  • dokładne oczyszczanie sprzętu rolniczego,
  • rozszerzenie płodozmianu,
  • dobór odmian odpornych na chorobę.

Top