Jakie są najgroźniejsze chwasty zbóż i jak je zwalczyć? – podcast #7

Profesjonalne zabiegi w zbożach ozimych to klucz do wysokiego plonu. Niektóre chwasty w zbożach ozimych są o wiele trudniejsze do zwalczenia od innych i wykazują bardzo silną konkurencję, dlatego warto postawić na odpowiednią ochronę, by nie ponieść strat.

Chwasty w zbożach ozimych – jakie są ich konsekwencje?

Do chwastów uciążliwych dla zbóż zalicza się głównie mak polny, chaber bławatek i przytulia czepna. Chaber bławatek jest jednym z najgroźniejszych chwastów i pojawiły się na niego już pierwsze odporności herbicydów. Zwalczanie chwastów jest ważnym zadaniem, ponieważ ich obecność wiąże się z poważnymi konsekwencjami.

Konsekwencje dla plonu, czy dla rośliny uprawnej mogą być bardzo poważne, dlatego, że niezwalczone chwasty w zbożach potrafią ograniczyć plon o nawet kilkadziesiąt procent. Dodatkowo, kwestia niezwalczonej przytulii czepnej może mieć też wpływ na jakość zebranego towaru, ponieważ nasiona przytulii czepnej zebrane razem ze zbożem, z rośliną uprawną, mogą być podstawą do obniżenia ceny w skupie za ten towar lub nawet do odmowy jego zakupu. Czyli ponosimy ryzyko, że możemy nie sprzedać tego, co wyprodukujemy – mówi Rafał Maras, Crop Manager, BASF Polska

Klucz do zwalczania uciążliwych chwastów w zbożach ozimych

Dbając o swoje uprawy, warto wybierać sprawdzone rozwiązania. Takim rozwiązaniem jest Biathlon 4D, który radzi sobie z chwastami w zbożach ozimych i umożliwia zbożom prawidłowy rozwój.

Biathlon 4D to herbicyd dwuskładnikowy, zawierający tritosulfuron i florasulam, dwie sprawdzone substancje aktywne. Herbicyd jest wyjątkowo skuteczny w odniesieniu do maku polnego, do chabra bławatka, który potrafi być bardzo uciążliwy oraz przede wszystkim w stosunku do przytulii czepnej, która oprócz tego, że jest w stanie ograniczyć plon, to dodatkowo wpływa na jego jakość – mówi Rafał Maras.

Kiedy aplikować Biathlon 4D?

Biathlon może być aplikowany bardzo późno, nawet w fazie w pełni wykształconego liścia flagowego, kiedy, często niespodziewanie dla nas, przytulia potrafi wyskoczyć, ze względu na trudne warunki atmosferyczne, pęknięcia w glebie, lub szereg innych czynników– mówi Rafał Maras.

Top