Kiedy pierwsze skracanie zbóż? – podcast #4

Jak wybrać poprawienie termin skracania zbóż? Jaki właściwie jest cel tego zabiegu?

Skracanie zbóż jest zabiegiem agrotechnicznym, za pomocą którego jesteśmy w stanie wpływać na wysokość roślin oraz stopień usztywnienia łanu. Dzięki temu zabiegowi zapobiegamy wyleganiu roślin.

Kiedy czas nas skracanie zbóż?

Jeżeli chodzi o zabieg regulacji wzrostów w zbożach, to wybór terminu skracania zbóż zwykle nastręcza problemów rolnikom. Główną tego przyczyną jest fakt, że niełatwo ten termin wyznaczyć. – Jeżeli spojrzymy na plantacje dla przykładu pszenicy ozimej w fazie końcówki krzewienia albo początku strzelania w źdźbło, zwykle mamy 3,4, czasem więcej pędów kłosonośnych. Wszyscy wiedzą, że zabieg regulacji najlepiej wykonać w momencie strzelania rośliny w źdźbło. Natomiast tutaj powinno paść pytanie, na które źdźbła powinniśmy patrzeć i w jaki sposób ten termin wyznaczyć – mówi Rafał Maras, Crop Manager, BASF Polska.

Jak wybrać termin na skracanie zbóż?

Starając się wyznaczyć odpowiedni termin dla zastosowania regulatorów wzrostu, należy patrzeć na najsilniejsze źdźbła. Dlaczego tak?

Zabieg regulacji wzrostu ma za zadanie wpłynąć na gospodarkę hormonalną rośliny. Istnieją hormony, nazywane giberelinami, które wpływają na wzrost elongacyjny rośliny. Czyli na to, że źdźbło zaczyna nam się wydłużać. Regulatory wzrostu mają za zadanie ograniczyć syntezę tych hormonów i spowodować, że źdźbło będzie krótsze oraz bardziej usztywnione. Idealnym momentem na trafienie w punkt z zabiegiem regulacji wzrostu jest faza początku strzelania w źdźbło, czyli faza BBCH 31. Zwykle rozpoczyna się ona, gdy zaczyna się wydłużać pierwsze międywęźle. Kiedy pierwsze kolanko jest o ok. 1 cm od węzła krzewienia, to jest optymalny moment na skracanie zbóż.

Termin zabiegu regulatora wzrostu

Jednak, z różnych przyczyn, jak warunki pogodowe czy zróżnicowania na plantacji, termin skracania zbóż nie jest prosty do wyznaczenia. – Chcąc prawidłowo wyznaczyć termin stosowania regulatorów wzrostu, należy w pierwszej kolejności udać się na plantację. Najlepiej taką roślinę wyrwać, wyznaczyć najsilniejsze źdźbło i ostrym nożykiem przeciąć to źdźbło, żeby zobaczyć jego przekrój podłużny. Wtedy naszym oczom ukaże się pierwsze kolanko, czyli taki pierwszy ciemny fałd na przeciętym źdźble, który jest zlokalizowany przy węźle krzewienia – radzi Rafał Maras, Crop Manager, BASF Polska.

Jeżeli roślina zaczyna wchodzić w fazę BBCH 31, czyli zaczyna to źdźbło się wydłużać i pierwsze kolanko jest oddalone od węzła krzewienia o około 1 cm, to jest idealny moment na to, żeby zastosować regulator wzrostu.

Top