Ochrona fungicydowa rzepaku ozimego – podcast #20

Ochrona liścia flagowego i podflagowego ma kluczowe znaczenie w uprawie zbóż. Są one bezpośrednio odpowiedzialne za produkcję asymilatów, a te zaś za budowę ziarna. Zatem warto dowiedzieć się, jakie największe wyzwania stoją przed rolnikami w przypadku ochrony liścia flagowego i jak się przed nimi uchronić. Na te pytania odpowie nam dr Jarosław Nadziak, specjalista w dziedzinie fungicydów zbożowych z firmy BASF Polska.

Utrudnienia, z jakimi muszą się borykać rolnicy przy wykonaniu zabiegu T2 we właściwym terminie to zazwyczaj pogoda, a zwłaszcza przelotne opady oraz natłok pracy w gospodarstwie. Oczywiście utrudnienie to też patogeny, które rozwijają się w utajeniu.

Okno zabiegowe a aplikacja T2

Jak radzi ekspert, jeżeli mówimy o oknie zabiegowym w terminie T2, to najpierw musimy sobie określić, ile wynosi to optymalne okno zabiegowe w tym terminie. – Według naszych doświadczeń w firmie BASF, taki optymalny termin na wykonanie zabiegu T2 to jest pomiędzy 5 a 7 dni – mówi ekspert. Może to się wydawać dużo. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę omówione wcześniej wyzwania ten czas znacznie się skróci. W tym momencie w wielu przypadkach jest potrzeba działania interwencyjnego lub nawet wyniszczającego. Natomiast większość fungicydów na rynku nie działa już na mocno rozwiniętego patogena, który w wielu przypadkach rozwija się w utajeniu.

Projekt Cura Crop

Fakt, że patogeny rozwijają się w utajeniu potwierdza projekt Cura Crop prowadzony przez firmę BASF w całej Europie, również na terenie Polski. Jak opisuje ekspert, w czasie tego projektu przedstawiciele BASF pobierali próby z roślin. Z górnej części rośliny pobierano liść flagowy i podflagowy, a z dolnej pobierano liście. Przeprowadzana była również ankieta z rolnikami na temat oceny zdrowotności tych plantacji. W wielu przypadkach rolnicy ocenili je jako zdrowe i bez żadnej infekcji ze strony chorób. Jak się później okazuje, po przeprowadzonych przez firmę BASF badaniach genetycznych na zawartość DNA patogena w tych liściach, stwierdzono, że w wielu przypadkach patogen już tam był. Jeżeli weźmiemy teraz fungicydy, znajdujące się na rynku do ochrony liścia flagowego i podflagowego, wiele z tych fungicydów już nie wykazuje tak dobrego działania interwencyjnego czy wyniszczającego. – Nasze nowe rozwiązanie, które wprowadzamy na rynek w tym roku, a mianowicie Revysky, dzięki zawartości substancji czynnych Revysolu oraz Xemium na pewno przychodzą z dużą pomocą – mówi ekspert.

Korzyści jakie płyną z stosowania produktu Revysky

Dzięki preparatowi Revysky i zawartym w nim substancjom czynnym ograniczymy rozwój chociażby już silnie rozwiniętej septoriozy paskowanej liści. W tym przypadku rolnik zyskuje bardzo dużą elastyczności na wykonanie zabiegu T2. Jeżeli spóźniłby się z wykonaniem zabiegu w tym optymalnym terminie, to według doświadczeń dalsze zastosowanie produktu Revysky jest bardzo skuteczne, co zabezpiecza plantację na bardzo dobrym poziomie.

Top