Poprawkowy zabieg herbicydowy – podcast #3

Sucha, ciepła pogoda może powodować, że nie widzimy spodziewanego efektu po wykonaniu jesiennego zabiegu herbicydowego. Sprzyja ona zimującym chwastom dwuliściennym. W takim przypadku trzeba wykonać poprawkowy zabieg herbicydowy, czyli tak zwany zabieg sekwencyjny. – Oczywiście gros plantacji była chroniona jesienią różnymi produktami herbicydowymi. Natomiast ciężko przewidzieć sytuację, że jesień będzie trwała – tak jak w tym roku – praktycznie do lutego. Zimy, można powiedzieć, że nie mieliśmy wcale. Na niektórych obszarach kraju była z nami przez tydzień, dwa. Natomiast przy tak długo trwających wysokich temperaturach każdy herbicydowy zabieg jesienny jest obarczony sporym ryzykiem poprawki - mówi Rafał Maras, Crop Manager, BASF Polska.

Herbicyd na poprawkowy zabieg herbicydowy

Wybierając herbicyd do zabiegu korekcyjnego należy zwrócić uwagę na skuteczność danego produktu w stosunku do szerokiej gamy gatunków chwastów. – Wybierając rozwiązanie, powinniśmy kierować się tym, żeby ono było jak najbardziej kompletne i radziło sobie z najtrudniejszymi chwastami dwuliściennym, które mogły zostać przepuszczone przez zabiegi jesienne - radzi Rafał Maras, Crop Manager, BASF Polska.

Poprawkowy zabieg herbicydowy a dawki herbicydu

Stosowanie konkretnych dawek preparatów chwastobójczych związane jest głównie z fazą rozwojową chwastów i rośliny uprawnej. Mniejsze chwasty są bardziej podatne. W związku z tym można stosować nieco niższe dawki herbicydów na poprawkowy zabieg herbicydowy. Jeżeli chwast jest mocno zakorzeniony, w tym przypadku zasadne jest używanie wyższych dawek herbicydów. – Jako przykład można tutaj podać kilka produktów na rynku, które są zarejestrowane również w bardzo późnych fazach rozwojowych. Powiedzmy do fazy liścia flagowego. W tym wypadku należy użyć górnej dopuszczalnej granicy rejestracyjnej herbicydu - mówi Rafał Maras, Crop Manager, BASF Polska. Stosując herbicyd wczesną wiosną – w fazie końcówki krzewienia – możemy użyć dawek niższych. – Substancjami, których można użyć zarówno we wczesnych fazach rozwojowych, w fazie krzewienia, jak i w fazie, chociażby liścia flagowego są między innymi tritosulfuron i florasulam w odpowiednich dawkach - radzi Rafał Maras, Crop Manager, BASF Polska.

Top