Regulacja zbóż z ochroną – podcast #6

Czy zastanawiasz się nad łączeniem regulatorów wzrostu roślin z innymi środkami ochronnymi? Czy połączenie zabiegu skracania zbóż z ochroną fungicydową jest korzystne dla upraw?

Lepiej byłoby stosować każdy produkt oddzielnie, ale w okresie kwietnia mamy natłok prac. Trzeba wykonać zabieg fungicydowy, zabieg regulacji wzrostu, czasem wykonać poprawkę herbicydową w zbożach. Do tego dochodzą zabiegi w równoległych uprawach. Gdybyśmy mieli wykonać każdy zabieg osobno, byłoby to niewykonalne. Dlatego takie mieszaniny zbiornikowe są powszechne w codziennej praktyce rolniczej. – Jeśli chodzi o badania firmy BASF w stosunku do łączenia różnych produktów, nasze doświadczenia mówią, że faktycznie istnieje możliwość mieszania wielu produktów ze sobą. Natomiast przy zachowaniu konkretnych wytycznych, czy konkretnych zasad. [...] Główną zasadą jest mieszanie produktów zgodnie z ich formulacją, począwszy od produktów w formulacjach sypkich, WG, WP, poprzez formulacje płynne. I to jest taka główna zasada, której się trzeba trzymać – radzi Rafał Maras, Crop Manager, BASF Polska.

Czy połączenie regulacji zbóż z zabiegiem T1 i T2 ma sens?

Te zabiegi są wykonywane zwykle w podobnej fazie BBCH. Skupmy się na zabiegu T1, czyli pierwszym zabiegu fungicydowym, i regulacji wzrostów w zbożach. Idealnym momentem na zabieg T1 w zbożach jest moment fazy BBCH 31, który jest z jednej strony idealnym momentem na wykonanie zabiegu regulacji wzrostu. Z drugiej strony, w tym samym czasie powszechnie są stosowane fungicydy, gdyż skuteczność na przykład w odniesieniu do całego systemu chorób podstawy źdźbła, jest w tym wypadku bardzo wysoka. Jeżeli popatrzymy na zabieg T2, czyli moment wykształcenia liścia flagowego, faza BBCH 37, 39, w tym samym czasie nakładają nam się tak naprawdę trzy rzeczy, czyli: moment drugiego zabiegu fungicydowego, moment wykonania zabiegu skracania dokłosia, a także bardzo często moment zwalczania szkodników. – Oczywiście, że wykorzystanie takiej mieszaniny zbiornikowej złożonej z fungicydu, regulatora wzrostu i insektycydu jest powszechne i możliwe do zastosowania przy odpowiednim wyborze produktu. Firma BASF dysponuje badaniami, które pokazują, że Medax Max może być swobodnie łączony z fungicydami, z insektycydami, a w niektórych przypadkach nawet z herbicydami, jeżeli istnieje taka konieczność – mówi Rafał Maras, Crop Manager, BASF Polska.

Jak używać Medax Max z fungicydami?

Zastosowanie takiej mieszaniny zbiornikowej jest możliwe i bardzo proste. Natomiast należy pamiętać o jednej, głównej zasadzie. – Medax Max powinien być używany do tworzenia mieszaniny zbiornikowej jako pierwszy, a dopiero następnie fungicydy w formulacji płynnej. W tym przypadku nie będzie żadnych problemów ze stworzeniem tej mieszaniny i z późniejszym jej wykorzystaniem – radzi Rafał Maras, Crop Manager, BASF Polska.

Top