Wiosenny zabieg herbicydowy – podcast #1

Profesjonalne zabiegi wiosenne w zbożach ozimych to klucz do wysokiego plonu. Pogoda jesienią nie zawsze sprzyja terminowym zabiegom herbicydowym. W efekcie wielu rolników przenosi je na wiosnę. W takim wypadku przeprowadzenie wiosennego zwalczania chwastów to konieczność. Jakie chwasty będą stanowiły największy problem w zbożach w tym sezonie?

Największy problem w obecnym sezonie będą stanowiły chwasty dwu- i jednoliścienne, takie jak miotła zbożowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, chwasty rumianowate powiedzmy ogólnie, mak polny. To są chwasty, które występują najczęściej na polach. Ich szkodliwość jest najwyższa. Z tego powodu będą one najważniejsze w nadchodzącym sezonie – mówi Rafał Maras, Crop Manager, BASF Polska.

Strategia zwalczania chwastów

Największych wrogów, z którymi będzie się zmierzyć rolnikom już znamy. Teraz czas na zaplanowanie odpowiedniej strategii ich zwalczania. No właśnie, odpowiedniej, czyli jakiej?

Odpowiedniej, czyli przede wszystkim skutecznej i dopasowanej do konkretnych warunków w gospodarstwie, można użyć słowa spersonalizowanej – mówi Crop Manager, BASF Polska.

Powstaje zatem pytanie: na co powinni zwrócić uwagę i jakimi cechami powinien charakteryzować się skuteczny herbicyd wiosenny? Skuteczny herbicyd powinien się charakteryzować kilkoma cechami, które będą kluczowe dla osiągnięcia ostatecznego sukcesu.

Przede wszystkim herbicyd powinien być możliwy do zastosowania wczesną wiosną, bo im wcześniej zwalczymy chwasty, tym więcej damy czasu roślinie na odpowiednie wykształcenie swoich organów, no i odgraniczymy tę konkurencję ze strony chwastów – mówi Rafał Maras, Crop Manager, BASF Polska.

Jaki jest skuteczny herbicyd, którego użyję tej wiosny?

Kolejną taką cechą jest możliwość zastosowania herbicydów w różnych zbożach. Często zdarza się, że gospodarstwa, czy właściciele gospodarstw, uprawiają więcej niż jeden gatunek zbóż. W tym wypadku wygodnym jest posiadanie rozwiązania, które może być stosowane na różnych polach.

Kolejną ważną cechą jest szerokie okno aplikacji hebicydu. – Proszę sobie wyobrazić sytuację, że zwalczamy chwasty wczesną wiosną, dajemy tym roślinom odpowiednie możliwości do rozwoju. Natomiast później przychodzi okres niedoboru wody, ziemia pęka i z głębszych warstw wychodzą takie gatunki chwastów, jak chociażby przytulia czepna, czy chaber bławatek, co zdarza się dosyć często. W tym momencie, posiadając herbicyd, który może być aplikowany późno, daje nam to dodatkowe możliwości walki z tymi chwastami – mówi Rafał Maras, Crop Manager, BASF Polska.

Jakie jeszcze cechy ma skuteczny herbicyd wiosenny?

Kolejna cecha, która jest bardzo istotna w walce z chwastami, to możliwość zastosowania herbicydów w różnych temperaturach. To cecha, która jest bardzo ważna i szerokie okno temperaturowe występuje w niewielkiej liczbie herbicydów na rynku. Z tego powodu taka cecha jest bardzo pożądana.

Wiosenny zabieg herbicydowy. Co stosować?

Myśląc o spersonalizowanej strategii zwalczania chwastów w gospodarstwach, należałoby wspomnieć o Biathlonie, który oferuje BASF. Produkt ten posiada większość z wymienionych cech. Mianowicie może być aplikowany i bardzo wcześnie i bardzo późno, do w pełni wykształconego liścia flagowego. Może być stosowany również w niskich temperaturach, co nie jest standardem. – Jest zarejestrowany we wszystkich gatunkach zbóż ozimych i jarych i można go zastosować również bardzo wczesną wiosną, również w niekorzystnych warunkach atmosferycznych – mówi Rafał Maras, Crop Manager, BASF Polska.

Podsumujmy zatem. Dobry herbicyd wiosenny to taki, który daje możliwość po pierwsze, stosowania wczesną wiosną. Po drugie, w różnych zbożach. Po trzecie, zapewnia szerokie okno aplikacji i w końcu – działa w dużej rozpiętości temperatur. Wszystkie te kryteria spełnia Biathlon 4D.

Top