Zaprawianie jęczmienia ozimego – podcast #17

Choroby jęczmienia ozimego mogą atakować uprawy już jesienią, a jak wiadomo, są poważnym zagrożeniem dla wielkości i jakości plonu. Czy zaprawianie nasion jęczmienia ozimego może uchronić rośliny przed infekcjami w jesiennym sezonie? Czy jest możliwe całkowite ominięcie zabiegu T1 w jęczmieniu ozimym? Pytamy eksperta o zalecenia dla ochrony zbóż na najbliższy sezon.

Rolnicy coraz częściej zauważają na swoich polach problem z chorobami liści już jesienią. Uprawy jęczmienia ozimego są zagrożone przez m.in. plamistość siatkową oraz mączniaka prawdziwego. Te choroby grzybowe jęczmienia powodują obniżenie wielkości i jakości plonu. Czy jest możliwość zaprawienia nasion tak, aby uchronić rośliny przed infekcjami w tym terminie? Każdy chciałby przecież chronić rośliny bez dodatkowych wyjazdów w pole.

Zaprawianie jęczmienia ozimego

Ze względu na termin siewu, jęczmień ozimy jest narażony w okresie jesiennym na presję ze strony grzybów, w tym mączniaka prawdziwego. Dlatego rolnicy zastanawiają się, jak sobie poradzić z tym problemem. Czy jest inna, prostsza możliwość niż zabiegi czyszczące, która zabezpieczy uprawy już od momentu siewu? ̶ Istnieje na rynku zaprawa nasienna o sile fungicydu nalistnego, która pomimo tego, że jest nanoszona na ziarniak, działa jak tradycyjny fungicyd, chroniąc przed mączniakiem i plamistością siatkową nie tylko w okresie jesiennym, ale również można spodziewać się ochrony w okresie wiosennym ̶ mówi Rafał Maras, Crop Manager BASF.

Zaprawa nasienna o sile fungicydu nalistnego

Ciężko przewidzieć, jaka będzie nadchodząca zima. Choć ostatnia była rekordowo ciepła, warto przygotować się na odwrotną sytuację. Dlatego należy zabezpieczyć rośliny, aby były przygotowane zarówno na długą jesień, jak i na ostrą zimę, która w przypadku jęczmienia może być czynnikiem limitującym plon. ̶ Stosując zaprawę nasienną o sile fungicydu nalistnego Systiva , oprócz ochrony przed chorobami, gospodarstwa są w stanie w taki sposób wpłynąć na fizjologię roślin, żeby zapewnić im możliwość lepszego przezimowania czy lepszego przygotowania do zimy ̶ radzi ekspert. Jak dalej wyjaśnia, dobre rozkrzewienie plantacji w okresie jesiennym jest szalenie istotne właśnie w przypadku jęczmienia ozimego. Jeżeli jęczmień ma zdrowe, silne i wyrównane pędy i mocny system korzeniowy, wtedy będzie bardziej odporny na potencjalne niekorzystne warunki atmosferyczne, np. w okresie zimowym. Jak pokazują badania prowadzone przez BASF, rośliny jęczmienia ozimego zaprawiane Systivą praktycznie zawsze wchodzą w okres wczesnowiosenny w zdecydowanie lepszej kondycji.

Zaprawianie jęczmienia ozimego Systivą zamiast zabiegu T1?

Z wielu względów rolnicy mają często utrudniony wyjazd w pole wczesną wiosną. Czy można zatem całkowicie ominąć zabieg T1 w jęczmieniu ozimym? Wyniki wieloletnich badań BASF pokazują, że zaprawianie nasion jęczmienia ozimego w dawce 150 ml na każde 100 kg nasion (1,5 l/t) pozwala zabezpieczyć plantację jęczmienia przed najważniejszymi chorobami grzybowymi, takimi jak plamistość siatkowa czy mączniak prawdziwy, w bardzo długim okresie. Zaprawiając nasiona tą dawką, należy się spodziewać ochrony przed tymi patogenami nawet do fazy BBCH 39, czyli do w pełni wykształconego liścia flagowego. Dzięki temu rośliny pomimo tego, że są zdrowe od samego początku, są w stanie obronić się przed chorobami aż do późnej wiosny. ̶ Gospodarstwa stosujące Systivę są w stanie wyeliminować standardowy nalistny zabieg w terminie T1, co z kolei przekłada się na większy zysk i oszczędność pieniędzy, które mogłyby być wydane czy zostały wydane na standardowy zabieg T1 ̶ podsumowuje ekspert.

Jednym słowem skuteczna ochrona fungicydowa jęczmienia ozimego jest możliwa już od momentu siewu dzięki produktowi Systiva od firmy BASF.

Top