Zaprawianie zbóż ozimych na dobry start – podcast #19

Głównym zadaniem zapraw zbożowych jest ochrona roślin przed chorobami odglebowymi i odnasiennymi. Czy zaprawa nasienna może spełniać również inne funkcje niż ochrona zbóż przed patogenami? Dlaczego precyzyjne zaprawianie jest tak ważne? Jakie choroby zagrażają młodym siewkom w początkowych fazach rozwojowych i dlaczego są tak groźne? Ekspert odpowiada.

Zaprawianie nasion zbóż ozimych to pierwszy zabieg chemiczny, który ma za zadanie zabezpieczyć młode siewki przed chorobami grzybowymi. W pierwszym okresie wegetacji roślinom zagrażają przede wszystkim choroby odnasienne i odglebowe. Wszystko zaczyna się od nasion, dlatego ich odpowiednie przygotowanie, czyli zaprawienie, musi sprzyjać prawidłowemu wzrostowi i ochronie przed patogenami. Choroby, które mogą stwarzać presję roślinom są bowiem nie do zwalczenia na późniejszym etapie wegetacji.

Ochrona zbóż przed chorobami grzybowymi

Tymi chorobami są głównie fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, głownia chociażby w przypadku jęczmienia, czy szereg innych patogenów. ̶ Dobrze zaprawione nasiona powodują, że roślina nie ma konkurencji ze strony patognicznych grzybów i może rozwijać się bez przeszkód ̶ mówi Rafał Maras, Crop Manager BASF. Czy jednak ochrona młodych siewek przed patogenami odglebowymi i odnasiennymi to jedyne zadanie zaprawy? Czy spełnia ona dodatkowe funkcje?

Zaprawianie zbóż ozimych

Choć główną funkcją zaprawy nasiennej jest ochrona przed chorobami grzybowymi, to dobre zaprawy powinny zapewniać również coś więcej, coś co będzie wartością dodaną. ̶ Taka dobra zaprawa nasienna powinna wpływać również na lepsze wyrównanie roślin, na lepsze wschody, na większy rozwój systemu korzeniowego, na poprawę wigoru roślin. Powodować, że ich start będzie niezakłócony albo nawet wspomagany przez pewne substancje czynne, które mogą, czy powinny w takich zaprawach występować ̶ wymienia ekspert.

Certyfikowany materiał siewny czy zaprawianie na własną rękę?

Większość rolników inwestuje w certyfikowany materiał siewny, który jest już precyzyjnie zaprawiony. Są jednak i tacy, którzy podejmują się tego sami. Jak mówi ekspert, oczywiście, najlepiej byłoby, gdyby większość rolników stosowała certyfikowany materiał siewny, który jest w odpowiedni sposób przygotowany, jest wyrównany, dobrze chroniony przed chorobami, bardzo precyzyjnie zaprawiony. Przygotowany do tego, aby zapewniać wysoki potencjał plonotwórczy. Jednak w Polsce certyfikowany materiał siewny stanowi w dalszym ciągu tylko około 20%. Reszta to materiał zaprawiany przez rolników na własną rękę.

Jaka zaprawa nasienna?

To, na co należy zwrócić uwagę przy zaprawianiu własnego materiału siewnego to wybór zaprawy. Żeby zaprawa mogła skutecznie działać, powinna w dobrym stopniu pokrywać ziarniak, zapewniając pełną ochronę każdego pojedynczego ziarniaka. Czyli musi charakteryzować się cechami, które umożliwią precyzyjne zaprawianie. Taką zaprawą jest niewątpliwie Kinto Plus , która jest zaprawą relatywnie nową na polskim rynku. Chociaż marka Kinto jest znana od lat z powodu produktu Kinto Duo, Kinto Plus jest taką lepszą wersją tego znanego rozwiązania. Zawiera trzy substancje czynne z różnych grup chemicznych. Wpływa na dobrą kontrolę chorób, ale również na pozytywny wpływ na start roślin, na ich wigor, na rozwój systemu korzeniowego. Kinto Plus zapewnia równomierne, dobre pokrycie i intensywnie czerwony kolor, co pozwala gospodarstwu stwierdzić, czy materiał siewny jest prawidłowo zaprawiony. ̶ Zachęcam do stosowania certyfikowanego materiału siewnego. Natomiast, gdyby istniała konieczność zaprawienia również własnych nasion, Kinto Plus nadaje się do tego w bardzo, bardzo dobrym stopniu. To jest po prostu zaprawa, która jest przygotowana, żeby spełnić czy sprostać tym wyzwaniom ̶ podsumowuje Rafał Maras.

Stosując produkt Kinto Plus zyskuje się pewność zdrowych roślin oraz wyższego plonu dzięki połączeniu trzech substancji czynnych oraz spokój o kondycję roślin dzięki zwiększeniu ich wigoru. Dodatkowo nowoczesna formulacja produktu wpłynie na wygodę przy precyzyjnym zaprawianiu.

Top