BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Zboża

W 2009 r. w Polsce wg danych GUS uprawiano ok. 8,6 mln ha zbóż, w tym 8,2 mln ha zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi.

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 27,9 mln t (9,7 mln t pszenicy, 3,7 mln t żyta, 4,0 mln t jęczmienia, 1,4 mln t owsa, 5,2 mln t pszenżyta i 3,9 mln t mieszanek zbożowych). W ostatnim roku wzrosła produkcja zbóż intensywnych: pszenicy i pszenżyta.

Plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2009 r. wyniosły 3,39 t/ha, czyli o 8,0% więcej niż w 2008 r. i o 9,7% więcej od średniej z lat 2001-2005. Średnie plony zbóż uzyskiwane w naszym kraju są mniejsze niż w Niemczech i we Francji, ale także w Czechach (tab. 1 i 2). Wynika to nie tylko z mniej korzystnych warunków glebowo-klimatycznych, ale wielu błędów agrotechnicznych.

Powiązane uprawy

Top