BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Technologia Produkcji Rzepaku Clearfield®

Clearfield® to przełomowa technologia produkcji rzepaku. Łączy herbicyd Cleravis® 492,5 SC do stosowania powschodowego o bardzo szerokim spektrum zwalczanych chwastów z specjalnymi odmianami rzepaku charakteryzującymi się naturalną odpornością na te herbicydy (substancja aktywna – imazamoks).

.

technologia ochrony rzepaku

Korzyści ze stosowania Technologii Produkcji Rzepaku Clearfield®:

 • zabieg herbicydowy dopiero po wschodach rzepaku,
 • wyższy plon o lepszej jakości dzięki doskonałemu zwalczaniu chwastów,
 • oszczędność czasu i środków – w porównaniu do konwencjonalnych programów herbicydowych potrzebny jest średnio jeden zabieg mniej (jednym zabiegiem jednocześnie zwalczamy chwasty dwuliścienne i jednoliścienne – w tym samosiewy zbóż),
 • możliwość wyboru optymalnych warunków do wykonania zabiegu (szerokie okno aplikacji, aż do 4-5 tygodni),
 • skuteczność niezależnie od warunków pogodowych.

Clearfield® - nowe rozwiązanie dla rolników

Wspomniana kombinacja herbicydu z odmianami rzepaku zapewni producentowi całkowicie nowe wyniki w zwalczaniu chwastów przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa dla uprawy. Dodatkowo rozwiązanie to umożliwia rezygnację z zabiegu przedwschodowego, który jest często niepewny i w dużej mierze zależny od wilgotności gleby. Aplikacja Technologii Produkcji Rzepaku Clearfield® oznacza większą łatwość i elastyczność stosowania oraz zadowolenie z efektów zwalczania chwastów!

Clearfield® - skuteczne zwalczanie chwastów w jednym zabiegu

Technologia produkcji rzepaku Clearfield® ułatwia odchwaszczanie plantacji rzepaku i gwarantuje brak problemów z chwastami – zaleta, którą rolnicy cenią najbardziej. Mniej czasu spędzonego na zabiegach ochrony oznacza więcej czasu na inne prace agrotechniczne.

Oprócz ogromnej wygody dla rolnika, technologia Clearfield® to wyższy poziom ochrony roślin. Obecnie rolnicy stosują kilka zabiegów herbicydowych, gdyż wiedzą, że brak kontroli nad chwastami obniża wysokość i jakość plonu. Herbicydy stosowane w technologii Clearfield® to najlepsza kontrola chwastów w uprawie rzepaku.

Cechą wyróżniającą Clearfield® jest możliwość kontroli chwastów jednoliściennych i dwuliściennych przy użyciu jednego środka.

W przypadku systemów innych niż Clearfield® zawsze pozostają chwasty, na które herbicyd nie działa, i w efekcie obniża to plenność. Pozostawienie tych chwastów oznacza straty finansowe dla rolnika.

.

cleravis i dash skuteczność mieszaniny

Clearfield® - pełne bezpieczeństwo dla roślin rzepaku

Dostawcy środków ochrony roślin muszą gwarantować bezpieczeństwo swoich produktów. Clearfield® jest jedynym nowoczesnym herbicydem w pełni bezpiecznym dla uprawianych roślin. Odmiany Clearfield® zostały wyhodowane przy użyciu tradycyjnych metod hodowlanych.

Clearfield® - stosowanie herbicydu Cleravis®

 • Wykonaj zabieg herbicydowy ok. 10-15 dni po wschodach rzepaku, w zależności od stadium rozwojowego większości chwastów na polu. Cleravis® można stosować niezależnie od fazy rozwojowej rzepaku. Zaleca się jednak wykonanie zabiegu do około 4 tygodnia po siewie (potem może pojawić się efekt parasola – liście rzepaku zasłaniają glebę i chwasty, co może utrudnić lub uniemożliwić skuteczny zabieg). Cleravis® zawiera 3 substancje aktywne, o trzech różnych mechanizmach działania (różne grupy wg klasyfikacji herbicydów HRAC), co już na wstępie zapobiega powstawaniu odporności na nie.
 • Uzależnij termin zabiegu herbicydowego od stadium rozwojowego większości chwastów występujących na polu.
  ✔ Zabieg wykonaj na młode i intensywnie rosnące chwasty (stadium 2-4 liści chwastów).
  ✔ W przypadku nasilonego problemu z chwastami takimi jak bodziszek, rumianek, wyczyniec lub życica – wykonaj zabieg, kiedy najbardziej rozwinięte rośliny osiągną fazę 3 liści.
  ✔ Chwasty z rodziny krzyżowych – są zwalczane także po fazie 3 liści.
  ✔ Samosiewy zbóż skutecznie zwalczane są do początku fazy krzewienia.

Clearfield® - doskonały w mieszaninach

Duża elastyczność terminu stosowania herbicydu Cleravis® 492,5 SC daje możliwość stosowania go z innymi środkami ochrony roślin i nawozami. Seria doświadczeń wykazała jego bardzo dobrą mieszalność oraz brak spadku skuteczności. Cleravis® można z powodzeniem łączyć z fungicydem i regulatorem wzrostu Caryx® 240 SL, insektycydem Fastac® 100 EC, nawozem dolistnym Basfoliar® 12-4-6+S czy nawozem dolistnym Solubor® DF.

Stosując technologię Clearfield®, masz zatem możliwość wykonania kilku zabiegów naraz. Podczas jednego przejazdu zwalczasz równocześnie chwasty dwuliścienne i jednoliścienne. Dodatkowo eliminujesz choroby, szkodniki, regulujesz wzrost rzepaku i go nawozisz. Tym samym oszczędzasz czas i paliwo, a finalnie – pieniądze. Clearfield® to jedyna taka technologia do osiągania najlepszych i najwyższych plonów!

Skuteczne zwalczanie samosiewów rzepaku Clearfield® w uprawach następczych

Wiele herbicydów stosowanych w uprawach następczych zwalcza samosiewy rzepaku Clearfield®. Skuteczne herbicydy to te, których mechanizm działania jest inny niż inhibicja ALS (herbicydy z grup innych niż grupa B wg klasyfikacji HRAC).

Pamiętaj, że herbicydy z grupy o tym mechanizmie działania nie zwalczają całkowicie samosiewów rzepaku Clearfield®. Zapobieganie pojawianiu się samosiewów rzepaku zawsze zaczyna się od minimalizowania strat nasion na polu, czyli zapobiegania pękaniu łuszczyn oraz osypywaniu się nasion rzepaku podczas zbioru.

.

zwalczanie samosiewów rzepaku

Zalecenia zwalczania samosiewów rzepaku

Podczas zbioru

✔ Wykonaj zbiór w odpowiednim terminie: zbyt wczesny lub zbyt późny powoduje wzrost strat nasion.

✔ Minimalizuj straty nasion rzepaku i ich nie rozsypuj – upewnij się, że sprzęt jest dobrze oczyszczony przy transporcie z pola na pole.

✔ Używaj sprzętu przeznaczonego do zbioru rzepaku (stoły lub przystawki do rzepaku, kosy boczne itp.).

✔ Wybieraj optymalne dla zbioru rzepaku ustawienia kombajnu, w szczególności ustawienie szczeliny omłotowej i prędkości poszczególnych zespołów kombajnu.

✔ Po zbiorze oczyść maszynę przed opuszczeniem pola.

Po zbiorze

✔ Skuteczniej jest zwalczać samosiewy rzepaku, kiedy kiełkują na powierzchni gleby.

➔ Nie mieszaj gleby do czasu osiągnięcia korzystnych warunków do kiełkowania. Pozwól na wykiełkowanie!

➔ W suchych warunkach: bardzo lekko wymieszaj glebę (tylko do głębokości kilku centymetrów).

✔ Nie przykrywaj nasion przez głębokie wymieszanie gleby lub głębokie zaoranie ścierniska.

✔ Monitoruj samosiewy rzepaku; kiedy są jeszcze relatywnie małe i w odpowiedniej fazie do zwalczania, usuń je mechanicznie lub chemicznie.

✔ Przygotuj pole dla następnej uprawy, upewniając się, że samosiewy rzepaku są dobrze zwalczone.

✔ BASF nie zaleca aktywnie Technologii Clearfield na polach, gdzie w płodozmianie występują buraki cukrowe.

✔ Monitoruj możliwe pojawienie się samosiewów rzepaku na polu.

✔ Używaj herbicydów, które są skuteczne w zwalczaniu samosiewów rzepaku Clearfield®.

Długofalowa strategia zwalczania chwastów - dobre praktyki Clearfield®

W ubiegłych dekadach do zwalczania chwastów w rzepaku używano zwykle herbicydów działających na powierzchni gleby, np. związki z grupy chloroacetamidów. Hamują one wzrost korzeni i są stosowane po siewie, ale przed wschodami roślin rzepaku. Technologia Produkcji Rzepaku Clearfield® obejmuje substancje chwastobójcze o różnym mechanizmie działania, w tym inhibitory ALS.

To oznacza wiele istotnych korzyści dla producentów rzepaku, zwłaszcza przy problemach ze zwalczaniem chwastów. Oczywiście program ochrony rzepaku Clearfield® powinien uwzględniać chwasty występujące na konkretnym polu.

Tak jak w przypadku innych upraw, należy zapobiegać powstawaniu odporności chwastów na dany herbicyd. W BASF polecamy w tym celu zestaw dobrych praktyk, obejmujący techniki agronomiczne i rotację herbicydów.

Techniki agronomiczneRotacyjność herbicydów
✔ W miarę możliwości stosuj ochronę herbicydową łącznie z zabiegami agrotechnicznymi, aby zredukować liczebność chwastów na polu.✔ Wybierz herbicydy na podstawie występujących na polu gatunków chwastów najtrudniejszych do zwalczenia.
✔ Uprawiaj na przemian rośliny ozime i jare. To zakłóca system rozwojowy chwastów.✔ Zapoznaj się z różnymi mechanizmami działania herbicydów.
✔ Dostosuj termin siewu do rodzaju uprawy, a także jej typu i odmiany.✔ Aby rotować użycie różnych substancji aktywnych, zapisuj wszystkie zabiegi herbicydowe.
✔ Używaj certyfikowanych nasion (ze względu na ich jakość i czystość).✔ Nie polegaj wyłącznie na herbicydach z grupy inhibitorów ALS (grupa B wg klasyfikacji HRAC, np. grupa sulfonylomoczników) przy zwalczaniu chwastów. Pamiętaj, aby stosować je naprzemiennie lub w systemach z herbicydami o innych skutecznych mechanizmach działania.
✔ Wykorzystuj naturalne zdolności danych upraw i gatunków do rywalizacji z chwastami, kiedy tylko wzejdą.✔ Oceń ryzyko pojawienia się odporności na polu dla każdej grupy herbicydowej, uwzględniając ubiegłe i przyszłe zabiegi.
 ✔ W kwestii zalecanej dawki oraz optymalnych warunków stosowania herbicydu – przestrzegaj informacji załączonych w etykiecie rejestracyjnej produktu.

Opinie użytkowników o Clearfield

Znam – polecam! Uprawiam rzepak w technologii Clearfield®

Znam – polecam! Uprawa rzepaku w niesprzyjających warunkach w technologii Clearfield®

Znam – polecam! Odmiany rzepaku InVigor® Clearfield® okiem rolników: uprawa, zalety, korzyści

Najczęściej zadawane pytania

Technologia Clearfield (CL) służy nie tylko do rozwiązywania problemów, związanych ze zwalczaniem uciążliwych chwastów. Technologia ta daje większą elastyczność
w podjęciu decyzji i dacie wykonania zabiegu (zmienne warunki pogodowe), przy jednoczesnej możliwości łączenia kilku zabiegów podczas jednego przejazdu (nawozy dolistne, fungicyd czy insektycyd) – co nie jest takie oczywiste dla innych rozwiązań.

Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo negatywny wpływ na plonowanie i jakość zbieranego plonu ma występowanie samosiewów rzepaku, występujących nawet w niewielkim nasileniu. Wprowadzenie technologii CL pozwoli na poprawę struktury łanu i zachowanie właściwej obsady, tej którą planowaliśmy zakładając plantację. Dodatkowo, rozwiazanie to daje bardzo dużą elastczność w jego stosowaniu, zarówno w terminie stosowania jak i w wyborze partnerów do mieszaniny zbiornikowej. Dzięki czemu jednym przejazdem możemy wykonać kilka zabiegów jednocześnie.

Na początku wprowadzania technologii rzeczywiście pojawiały się odmiany niżej plonujące w porównaiu do pozostałych. Jednak z czasem nastąpił postęp hodowlany, i dziś wprowadzane odmiany są już dużo bardziej plenne, często lepiej plonujące od konwencjonalnych. Doskonłym przykładem jest pojawienie się odmian InVigor 1166CL i 1266CL, które to cechują się bardzo dobrą wydajnością w doświadczeniach i w praktyce.

Rzeczywiście w przypadku uprawy buraka cukrowego pojawiają się pewne trudności, niemniej jednak są dostępne rozwiązania oparte o lenacyl czy metamitron we wczesnych fazach rozwojowych samosiewów rzepaku. Zarówno w przypadku buraka cukrowego jak i roślin strączkowych ze zwalczaniem samosiewów rzepaku CL, ale i również konwencjonalnego bardzo ważne jest odpowiednio wczesne zwalczanie chwastów na plantacji.

Najnowsze odmiany mieszańcowe Clearfield, m.in. InV1266CL oraz InV1166CL są efektem starannej selekcji, której w sposób ciągły dokonuje się w naszej Stacji Hodowli Rzepaku w Grabianowie. Dzięki temu odmiany te doskonale sprawują się w polskich warunkach klimatyczno-glebowych. Plonują na poziomie dobrych mieszańców klasycznych i doskonale znoszą ciężkie warunki zimowe, co wciąż nie jest powszechne przy innych odmianach CL oferowanych na naszym rynku.

Odmiany rzepaku

Odmiany rzepaku

Możliwe do stosowania w Technologii Clearfield®

Zobacz więcej
Cleravis®

Cleravis®

Herbicyd w Technologii Clearfield®

Zobacz więcej
Bezpieczne stosowanie

Bezpieczne stosowanie

Zasady poprawnego stosowania Clearfield®

Zobacz więcej
Top