BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Co to jest AgCelence®?

AgCelence® to marka grupy produktów BASF stosowanych w różnych uprawach. Zapewniają one dodatkowe korzyści wykraczające poza standardową ochronę roślin. Produkty AgCelence® poprawiają zdrowotność oraz wigor roślin, wpływając na końcowy sukces. AgCelence® wyznacza nowe standardy!

AgCelence®

Stosowanie produktów AgCelence® pozwala wykorzystać roślinom w pełni ich potencjał. Uzyskane wyższe plony są efektem połączenia lepszego wigoru roślin i wyższej tolerancji na stres – dają wynik, na który czekają rolnicy. BASF przeznacza znaczącą część swojego globalnego potencjału badawczo-rozwojowego na AgCelence®, dążąc do opracowywania produktów, które przyczyniają się do sukcesu rolnika. AgCelence® to marka związana nie tylko z Europą. Koncern BASF zarejestrował bowiem na całym świecie produkty AgCelence® przeznaczone dla ponad 60 upraw.

Top