BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Kontakt

Systiva® daje większą swobodę przy organizacji pracy wiosną

Systiva® to pierwszy fungicyd zwalczający choroby liści przeznaczony do stosowania bezpośrednio na nasiona.Stosuje się ją w czasie procesu zaprawiania nasion,tworząc tym samym całkowicie nowy segment ochrony. Nie wymaga użycia opyskiwacza, bowiem stosuje się jąbezpośrednio na nasiona – ten właśnie fakt stanowi o jej innowacyjności i skuteczności. Systiva® z efektem AgCelence®, zwiększając zdrowie roślin już od siewu, zapewnia również długotrwałą ochronę przed szerokim spektrum chorób liści.Rolnicy mogą zrezygnować z pierwszego zabiegufungicydowego,zastępując go bezopryskowym zastosowaniem Systivy®.

✔ Systiva® tworzy nową klasę bezopryskowych fungicydów w jęczmieniu jarym

✔ Inteligentne rozwiązanie optymalizuje zarządzanie pracami polowymi

✔ Większa swoboda w zarządzaniu pracami polowymi

✔ Efektywniejsze wykorzystanie czasu i środków produkcji w szczycie wiosennego sezonu polowego

Co oznacza optymalizacja zarządzania?

Przykład:

W. Kowalski, rolnik, uprawia 80 ha jęczmienia

Czas potrzebny na wykonanie zabiegu w jęczmieniu jarym:

Dzięki Systivie oszczędzasz czas :
Napełnianie opryskiwacza: 4 min./ha
Oprysk: 8 min./ha
Inne prace: 9 min./ha
Oszczędność: 21 min./ha
x 80 ha
Całkowita oszczędność
czasu » » » ~ 28 h » »
Top