BASF Agricultural Solutions
basf silni razem
Rozwiązania dla Rolnictwa

Nemasys® M

Bio-insektycydy

Biopestycyd do zwalczania ziemiórek w uprawie pieczarek

Nemasys®M zwalcza stadium larwalne ziemiórek (Lycoriella spp.), które atakują uprawy pieczarek (Agaricus biosparus). Aktywnym składnikiem preparatu są naturalnie występujące pasożytnicze nicienie (Steinernema feltiae), które wyszukują larwy ziemiórek, wnikają do nich przez naturalne otwory w ich ciałach i niszczą larwy.

Zalety produktu

  • zaawansowane zwalczanie biologiczne ogrodnicy niszczylistki
  • zawiera: 50 milionów pasożytniczych nicieni (Heterorhabditis bacteriophora)

Ogólne

Nazwa Nemasys® M
Formulacja Pasożytnicze nicienie
Substancja biologicznie czynna:
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki (Nemasys® M 150 M)
Karta charakterystyki (Nemasys® M 250 M)

Uprawa / Patogen lub chwast

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Ziemiórkowate 1 opakowanie (150 milionów nicieni)/150m2 I dawka z pierwszą wodą, II dawka z ostatnia wodą 2 zab.
Top