BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Nemasys F 50

Produkt biologiczny

Zaawansowane zwalczanie biologiczne ogrodnicy niszczylistki

Zawiera: 50 milionów pasożytniczych nicieni (Heterorhabditis bacteriophora)

Ogólne

Nazwa Nemasys F 50
Formulacja
Substancja biologicznie czynna:
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki
Top