BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Nemasys G250

Produkt biologiczny

Zaawansowane zwalczanie biologiczne ogrodnicy niszczylistki

Zawiera: 250 milionów pasożytniczych nicieni (Heterorhabditis bacteriophora)

Zalety produktu

  • Zaawansowane zwalczanie biologiczne ogrodnicy niszczylistki
  • Zawiera: 50 milionów pasożytniczych nicieni (Heterorhabditis bacteriophora)

Ogólne

Nazwa Nemasys G250
Formulacja
Substancja biologicznie czynna:
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki
Top