BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

PICONA®

Herbicyd

Picona jest herbicydem w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny, stosowanym nalistnie lub doglebowo, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych oraz miotły zbożowej w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i pszenżyta ozimego.

Ogólne

Nazwa PICONA®
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 16.0 g/l pikolinafen, 320.0 g/l pendimetalina
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki

Środek selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie.

Uprawa / Patogen lub chwast

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Bodziszek drobny 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Chaber bławatek 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Fiołek polny 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Jasnota purpurowa 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Jasnota różowa 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Mak polny 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Przetacznik perski 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Przytulia czepna 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Rumianek pospolity 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Tasznik pospolity 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Tobołki polne 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Bodziszek drobny 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Chaber bławatek 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Fiołek polny 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Jasnota purpurowa 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Jasnota różowa 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Mak polny 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Przetacznik perski 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Przytulia czepna 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Rumianek pospolity 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Tasznik pospolity 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Tobołki polne 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Bodziszek drobny 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Chaber bławatek 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Fiołek polny 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Jasnota purpurowa 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Jasnota różowa 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Mak polny 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Przetacznik perski 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Przytulia czepna 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Rumianek pospolity 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Tasznik pospolity 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Tobołki polne 2,0 - 3,0 l/ha BBCH 10 - 25 Max. 1 zab.
Top