BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

PONTOS®

Herbicyd

Zaskocz chwasty nową substancją czynną!

Najnowszy herbicyd zbożowy od BASF, który zapewni Ci wysoką skuteczność w zwalczaniu chwastów jedno- i dwuliściennych, także tych uciążliwych, większą ochronę przed wykształcaniem się ich odporności, dużą elastyczność i bezpieczeństwo stosowania.

Zalety produktu

  • zwiększ ochronę przed pojawianiem się odporności chwastów dzięki nowej substancji czynnej – pikolinafen
  • rozwiąż problem zachwaszczenia dzięki synergii dwóch substancji czynnych
  • stosuj elastycznie w fazach BBCH 00–29 oraz we wszystkich gatunkach zbóż ozimych

Pontos® – zaskocz chwasty nową substancją czynną!

Pontos® to najnowszy herbicyd zbożowy od BASF, który zapewni Ci wiele pożądanych korzyści: wysoką skuteczność w zwalczaniu chwastów jednoi dwuliściennych, także tych uciążliwych, lepszą ochronę przed wykształcaniem się ich odporności, dużą elastyczność i bezpieczeństwo stosowania dla rośliny uprawnej oraz finalnie – wyższe plony.

Wraz z herbicydem Pontos® BASF wprowadza na rynek produkt, który po raz pierwszy łączy w sobie dwie substancje czynne fl ufenacet oraz NOWOŚĆ: pikolinafen. Połączenie ich w jednym produkcie zapewnia szerokie spektrum zwalczanych chwastów jedno- i dwuliściennych we wszystkich zbożach ozimych. Pontos® ma łatwą w użyciu formulację SC, a niska dawka na hektar to dodatkowy atut. Środek można stosować jesienią w długim przedziale czasowym, od siewu do końca fazy krzewienia (BBCH 00-29).

Pikolinafen – nowa substancja czynna

Pikolinafen zapewnia ochronę przed szerokim spektrum chwastów dwuliściennych oraz poprzez swoją synergię z substancją czynną flufenacet, wspiera zwalczanie chwastów jednoliściennych. Ma odmienny mechanizm działania niż inne substancje czynne, dlatego jest świetnym narzędziem w budowaniu odpowiedniej strategii przeciwko wykształcaniu się odporności chwastów na herbicydy.

  • Sposób działania

Blokuje aktywność jednego z enzymów w szlaku syntezy karotenoidów (phyotoene desaturase = PDS), powodując ich zaniki w efekcie destrukcję/zanik chlorofi lu.

  • Symptomy działania

Jasne do białych plamy na powierzchni liści, powodujące zamieranie roślin.

  • Warunki meteorologiczne

Brak większych wymagań dotyczących wysokości temperatury w czasie i po zastosowaniu. Opady deszczu godzinę po zabiegu nie wpływają ujemnie na efekt chwastobójczy.

  • Działania następcze

Rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji (krótko zalega w glebie) – brak zagrożenia dla roślin następczych. Przy konieczności likwidacji plantacji, możliwy siew pszenicy jarej lub jęczmienia jarego.

Pontos® – zalecenia stosowania

Pontos jest zarejestrowany w zbożach ozimych: pszenicy, pszenżycie, jęczmieniu, życie. Można go stosować jesienią, od siewu do końca fazy krzewienia (BBCH 00-29). Niemniej optymalny, zalecany przez nas termin stosowania to faza BBCH 11-13 (widoczny 1-3 liść). Zapewnia to najskuteczniejsze zwalczenie kiełkujących chwastów.

Dzięki produktowi Pontos® zyskasz:

  • zwalczanie szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych oraz miotły zbożowej i wyczyńca polnego
  • lepsze zabezpieczenie przed wykształcaniem się odporności chwastów (dwie substancje czynne, w tym nowość – pikolinafen),
  • większą elastyczność stosowania

Pontos® – jeszcze wyższa skuteczność

W celu poprawy skuteczności zwalczania chwastów (zwłaszcza przytulii czepnej w terminie posiewnym oraz maruny bezwonnej w obu terminach aplikacji) polecamy stosowanie produktu Pontos łącznie z produktem zawierającym difl ufenikan (DFF) w dawce: Pontos 0,5 l/ha + DFF* 0,2 l/ha. Niemniej Pontos można mieszać także z wieloma innymi dostępnymi na rynku herbicydami.

Pontos® – skuteczne i trwałe zwalczanie chwastów dwuliściennych

Zastosowany w zalecanej dawce 0,5 l/ha, Pontos jest skuteczny w zwalczaniu wielu gatunków chwastów dwuliściennych, takich jak fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, przetacznik perski, rumianek pospolity, tasznik pospolity i innych.

Pontos® – skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych dzięki uzupełniającemu się działaniu dwóch substancji czynnych

Doświadczenia wykazały, że pikolinafen i flufenacet zastosowane łącznie wykazują synergiczne działanie przeciwko chwastom jednoliściennym (miotła zbożowa, wyczyniec polny). Poniższe zdjęcia z doświadczenia pokazują uzupełniające się działanie pikolinafenu i flufenacetu przeciwko wyczyńcowi. Dodatek pikolinafenu poprawia skuteczność flufenacetu podczas zabiegu powschodowego.

Ponadto w doświadczeniach Pontos® wykazał szybsze początkowe działanie w porównaniu do produktów konkurencyjnych. Szybsze działanie przeciwko chwastom jednoliściennym ogranicza konkurencję z ich strony dla upraw w początkowych stadiach rozwoju, kiedy rośliny zbóż są jeszcze bardzo małe.

Pontos® – skuteczne zwalczanie chwastów uciążliwych i odpornych

Pontos skutecznie zwalcza wiele gatunków chwastów uciążliwych w zbożach, jak fiołek, przytulia, rumianowate, maki oraz wyczyniec polny.

Nie mniej ważną zaletą Pontosa jest skuteczne eliminowanie gatunków chwastów jedno- i dwuliściennych, które wykazują odporność na dotychczas stosowane substancje czynne. Praktyka bowiem pokazuje, że częste i intensywne stosowanie substancji czynnych o podobnym mechanizmie działania (zwłaszcza sulfonylomoczników i graminicydów), uproszczenia w płodozmianie, stosowanie zbyt niskich dawek może prowadzić do wytworzenia form odpornych chwastów. Dzięki zastosowaniu nowej substancji czynnej (pikolinafen) o odmiennym mechanizmie działania, Pontos® zwalcza nawet te chwasty, które się uodporniły na niektóre dotychczas stosowane produkty.

Odporność w największym stopniu wykształciły jednoroczne chwasty jednoliścienne, przede wszystkim trawy z rodziny wiechlinowatych. Dlatego szczególnie groźne są takie chwasty, jak miotła zbożowa i wyczyniec polny. Niemniej jednak należy zwrócić także uwagę na taki sam wzrastający problem w zwalczaniu chwastów dwuliściennych, takich jak mak polny czy fi ołek polny, z którym rolnicy mają coraz więcej kłopotów i w stosunku do którego jest dostępnych niewiele skutecznych rozwiązań herbicydowych.

Ogólne

Nazwa PONTOS®
Formulacja
Substancja biologicznie czynna: 240.0 g/l flufenacet, 100.0 g/l pikolinafen
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki

Środek do stosowania doglebowo (przedwschodowo) lub nalistnie (po wschodach chwastów).

Uprawa / Patogen lub chwast

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Fiołek polny 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Gorczyca polna 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Gwiazdnica pospolita 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Mak polny 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Przetacznik perski 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Przytulia czepna 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Rumianek pospolity 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Tasznik pospolity 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Wyczyniec polny 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Fiołek polny 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Gorczyca polna 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Gwiazdnica pospolita 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Mak polny 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Przetacznik perski 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Przytulia czepna 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Rumianek pospolity 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Tasznik pospolity 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Wyczyniec polny 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Fiołek polny 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Gorczyca polna 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Gwiazdnica pospolita 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Mak polny 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Przetacznik perski 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Przytulia czepna 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Rumianek pospolity 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Tasznik pospolity 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Wyczyniec polny 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Fiołek polny 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Gorczyca polna 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Gwiazdnica pospolita 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Mak polny 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Przetacznik perski 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Przytulia czepna 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Rumianek pospolity 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Tasznik pospolity 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Wyczyniec polny 0,5 - 1,0 l/ha BBCH 00 - 29 Max. 1 zab.
Top