BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Dystrybutorzy bio-insektycydów

Autoryzowani dystrybutorzy sprzedający bio-insektycydy

NAZWAADRESTELEFONPRODUKTY

Brinkman Polska Sp. z o. o.
ul. Katowicka 38
43-100 Tychy

warszawa@brinkman.pl, tel. 22 721 58 04
tychy@brinkman.pl, tel. 32 326 20 60
poznan@brinkman.pl, tel. 61 872 61 51
Nemaslug 50 M
Nemaslug 250 M
Nemasys L 50
Nemasys L 250
Nemasys G 50
Nemasys G 250
Sylvan Polska Sp. z o.o.Więckowice,
ul. Tarnowska 3
62-070 Dopiewo
+48 618 942 512
+48 618 942 513
+48 602 211 284
Nemasys M 150
Top