BASF Agricultural Solutions
praca rolnika jeszcze ważniejsza
Rozwiązania dla Rolnictwa

Tanaris®

Skuteczny, selektywny… na nowe czasy!

Zalety produktu

  • Skuteczny i uniwersalny – zwalcza szerokie spektrum chwastów
  • Nowoczesny i elastyczny – idealny partner do mieszanin
  • Selektywny – w pełni bezpieczny dla uprawy buraka

Szczegóły

Nazwa Tanaris®
Formulacja Zawiesino-emulsja (SE), zawiera aktywator - nie potrzebuje dodatku adiuwantu
Substancja biologicznie czynna: 167 g/l chinomerak, 333 g/l dimetanamid-P

Środek do stosowania doglebowo lub nalistnie

Burak cukrowy

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Chwastnica jednostronna 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Gwiazdnica pospolita 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Jasnota purpurowa 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Maruna bezwonna 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Przetacznik perski 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Przytulia czepna 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Rumianek pospolity 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Wiechlina roczna 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Chwastnica jednostronna 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Gwiazdnica pospolita 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Jasnota purpurowa 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Maruna bezwonna 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Przetacznik perski 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Przytulia czepna 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Rumianek pospolity 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Wiechlina roczna 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Nazwa Tanaris®
Formulacja Zawiesino-emulsja (SE), zawiera aktywator - nie potrzebuje dodatku adiuwantu
Substancja biologicznie czynna: 167 g/l chinomerak, 333 g/l dimetanamid-P

Środek do stosowania doglebowo lub nalistnie

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Chwastnica jednostronna 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Gwiazdnica pospolita 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Jasnota purpurowa 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Maruna bezwonna 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Przetacznik perski 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Przytulia czepna 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Rumianek pospolity 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Wiechlina roczna 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Chwastnica jednostronna 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Gwiazdnica pospolita 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Jasnota purpurowa 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Maruna bezwonna 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Przetacznik perski 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Przytulia czepna 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Rumianek pospolity 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Wiechlina roczna 0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki
Pobierz Ulotka

Dlaczego Tanaris®?

Skuteczna substancja

Zawarta w Tanaris® substancja czynna dimetanamid-P jest pobierana przez podziemne i naziemne części chwastów (korzenie i liście). Działa poprzez hamowanie biosyntezy białek, jak również lipidów i giberelin. W rezultacie skutecznie blokuje wzrost chwastów tuż po skiełkowaniu.

Spektakularny efekt

Najlepszy efekt zwalczania uzyskuje się stosując herbicyd Tanaris® przed wschodami chwastów. Szkodniki niszczone są wówczas głównie przed ich pojawieniem się. Z kolei te, które nawet wykiełkują, są karłowate, zniekształcone i stopniowo zamierają. Tym samym nie stanowią zagrożenia i konkurencji dla upraw.

Bezpieczne uprawy

Herbicyd Tanaris® jest całkowicie bezpieczny oraz selektywny dla buraków cukrowych i pastewnych. Idealne zestawienie substancji czynnych oraz rozłożenie zabiegu ochronnego na 3 etapy eliminuje ryzyko uszkodzenia plantacji przy zachowaniu maksymalnej skuteczności działania.

Tanaris - w buraku, także na bodziszka drobnego!

Top