BASF Agricultural Solutions
praca rolnika jeszcze ważniejsza
Rozwiązania dla Rolnictwa

Limus® Clear

Limus® Clear jest innowacyjnym stabilizatorem azotu z unikalnym, opatentowanym połączeniem działania dwóch substancji czynnych. Zmniejsza straty azotu z nawozów na bazie mocznika. Stworzony w oparciu o wieloletnie doświadczenie BASF w rolnictwie i nawożeniu roślin.

Zalety produktu

  • zwiększa dostępność azotu w krytycznych fazach rozwoju roślin, co przekłada się na wzrost plonowania
  • pozwala na większą elastyczność w aplikacji nawozów, niezależnie od pogody
  • ogranicza negatywne oddziaływanie nawozów na bazie mocznika na środowisko

Szczegóły

Nazwa Limus® Clear
Formulacja Koncentrat do wymieszania z płynnymi nawozami azotowymi.
Substancja biologicznie czynna: 18.9 % NBPT, 6.3 % NPPT

Preparat Limus Clear jest stabilizatorem azotu. Stosowany jako dodatek do nawozów azotowych (roztworów saletrzano-mocznikowych) zwiększa efektywność nawożenia azotowego.

Burak cukrowy

Nazwa Limus® Clear
Formulacja Koncentrat do wymieszania z płynnymi nawozami azotowymi.
Substancja biologicznie czynna: 18.9 % NBPT, 6.3 % NPPT

Preparat Limus Clear jest stabilizatorem azotu. Stosowany jako dodatek do nawozów azotowych (roztworów saletrzano-mocznikowych) zwiększa efektywność nawożenia azotowego.

Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki
Pobierz Ulotka

Dlaczego Limus® Clear?

Płynne nawozy azotowe – rola i wyzwania

Płynne nawozy azotowe zawierające mocznik (jak roztwory saletrzano-mocznikowe) są ważnym elementem w produkcji roślinnej. Jednakże znaczące ilości azotu mogą być tracone poprzez ulatnianie się amoniaku z mocznika i stać się niedostępnymi dla roślin.

Mocznik jest słabo pobierany przez rośliny. Zanim posłuży jako źródło azotu, musi zostać przekształcony do jonów amonowych i azotanów. Za reakcję przemiany mocznika w jony amonowe są odpowiedzialne hydrolityczne enzymy zwane ureazami, powszechnie obecne w glebie.

Poziom przemian i w rezultacie straty amoniaku są zależne od kilku czynników: rodzaju i pH gleby, temperatury oraz ilości opadów.

Limus® Clear – najefektywniejszy sposób na ograniczenie strat azotu powodowanych ulatnianiem się amoniaku

Inhibitor ureazy Limus® Clear jest najefektywniejszym narzędziem do ograniczenia strat azotu w postaci ulatniającego się amoniaku oraz zwiększenia wydajności nawozów zawierających mocznik. Straty azotu w postaci amoniaku można ograniczyć poprzez mechaniczne wymieszanie nawozu z glebą (orka powyżej 10 cm), przemieszczenie w głąb profi lu glebowego dzięki opadom powyżej 10 mm lub poprzez zastosowanie inhibitora ureazy. Przemieszczenie w głąb dzięki opadom czy mechaniczne wymieszanie zależą od czynników zewnętrznych oraz technik uprawy.

Nawozy stosowane z Limus® Clear, w celu ograniczenia strat mocznika, mogą być stosowane w każdych warunkach.

Dzięki unikalnemu połączeniu dwóch substancji czynnych NBPT i NPPT, Limus® Clear wykazuje wyższą skuteczność na różnych typach gleb w porównaniu z produktami zawierającymi jedną substancję czynną.

Limus® Clear – wyższa wydajność płynnych nawozów mocznikowych

Limus® Clear poprzez zmniejszanie strat azotu w postaci amoniaku, zwiększa wydajność stosowanych płynnych nawozów mocznikowych, a w efekcie powoduje zwyżkę plonów.

Doświadczenia polowe z użyciem Limus® Clear wykazały ograniczenie strat amoniaku z roztworów saletrzano-mocznikowych średnio o 51%, a w niektórych przypadkach nawet o 75%, w porównaniu do nawozu bez inhibitora ureazy.

Stosowanie preparatu

Preparat Limus® Clear dodaje się do RSM bezpośrednio przed zastosowaniem.

Top