BASF Agricultural Solutions

OCHRONA PLUS = skuteczne produkty

PLUS rabat od BASF

Sprawdź

Rozwiązania dla Rolnictwa

Alternarioza naci marchwi [Alternaria dauci]

Występowanie i znaczenie

Szerokie rozpowszechnienie w głównych rejonach uprawy marchwi. Infekcje powodowane przez grzyby z rodzaju Alternaria dauci mogą wpływać pośrednio na wielkość plonu i powodować spadek jakości smakowej marchwi, a także jej gorsze przechowywanie.

Okres wykrywania

Podczas całego okresu wegetacji, ze szczególnym uwzględnieniem okresów z temperaturą powyżej 20°C przy umiarkowanej wilgotności powietrza, najczęściej od maja do września.

Obraz choroby

Pierwsze objawy pojawiają się po 1 do 4 dni od infekcji. Rozwój choroby przebiega stopniowo, a objawy z czasem postępują ku górze. Pierwsze symptomy alternariozy naci marchwi zaobserwować można na dolnych, najstarszych liściach oraz ogonkach liściowych w postaci drobnych plamek barwy brązowo-czarnej. W późniejszym stadium ilość plam zwiększa się, stopniowo zlewając się ze sobą, a infekcji ulegają również najmłodsze liście, co prowadzi do stopniowego zasychania naci i utraty jakości korzeni. Z kolei na korzeniach objawy choroby najczęściej uwidaczniają się podczas długiego przechowywania i widoczne są w postaci suchych plam barwy brunatno-czarnej.

Patogen może infekować również siewki, przyczyniając się do powstawania zgorzeli. Zarodniki przenoszone są przez wiatr i wodę oraz na sprzęcie, który wykorzystywany jest do uprawy marchwi.

Wzmożone występowanie

 • jednostronny płodozmian,
 • zainfekowany materiał siewny,
 • resztki pożniwne,
 • uprawa na terenach podmokłych.

Agrotechniczne działania zapobiegawcze

 • stosowanie zaprawionego, kwalifikowanego materiału siewnego,
 • wybór odmian o wysokiej tolerancji na chorobę,
 • przestrzeganie przynajmniej 3–4 letniej przerwy w uprawie marchwi na tym samym stanowisku,
 • unikanie uprawy marchwi na terenach podmokłych oraz na glebach ciężkich,
 • zachowanie ostrożności podczas zbioru, aby nie uszkodzić korzeni,
 • staranne, głębokie przyoranie resztek roślinnych na polu,
 • eliminacja chwastów, które stanowią źródło infekcji na kolejny sezon.

Top