Żniwa rzepaku. Jak ograniczyć straty przy zbiorze rzepaku?

Choć straty podczas zbiorów wpisane są w uprawę rzepaku, to nie ma powodu, by nie starać się ich ograniczać. W naturalny sposób samo koszenie generuje pewne ubytki i plon rzepaku nigdy w stu procentach nie trafia na przyczepę. Jednak kwestia ta jest znacznie szersza i znacząco wykracza poza technikę zbioru.

Przyczyny strat w plonie rzepaku

Mówi się, że siew rzepaku jest jednocześnie początkiem starań o minimalizowanie strat plonu. Trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Odchwaszczanie, nawożenie, regulacja pokroju roślin, zwalczanie szkodników i chorób rzepaku to przecież nic innego jak właśnie ochrona plonu.

Specyficznym okresem jest czas kiedy kosi się rzepaki i dwa-trzy tygodnie poprzedzające zbiory. Etap ten postronnym może wydawać się jedynie czasem oczekiwania na odpowiednią dojrzałość roślin i dogodną pogodę do przeprowadzenia żniw rzepaku. Jednak praktycy wiedzą, że podjęcie adekwatnych działań w tej fazie rozwoju roślin może istotnie wpłynąć na plon rzepaku z hektara.

Ochrona plonu rzepaku przed i w trakcie zbioru

W wielu wypadkach rzepak nie dojrzewa równomiernie. Utrudnia to wytypowanie właściwego terminu zbioru i skłania do rozważenia wykonania zabiegu dosuszającego. Jednak kwestia ta jest nieco problematyczna, gdyż poza samym kosztem zabiegu musimy liczyć się ze stratami wynikającymi z uszkodzenia roślin wywołanymi przejazdem ciągnika i opryskiwacza. Ponadto wjazd w pole spowoduje także osypywanie rzepaku.

Ten sam dylemat będą mieli rolnicy planujący sklejanie rzepaku. Zabieg zabezpieczający ziarno rzepaku przed osypywaniem jest interwencją, którą sama w sobie także generuje pewne straty. Dlatego jakiekolwiek zabiegi na tym etapie powinna poprzedzać analiza proporcji poniesionych nakładów i strat wywołanych przejazdem, do wielkości plonu, jaki ten zabieg może ochronić.

Sklejacze do rzepaku – ochrona przed osypywaniem

W przypadku niekorzystnego przebiegu pogody straty wynikające z pękania łuszczyn i osypywania się nasion rzepaku mogą wynieść kilkanaście procent. Z pewnością wiec gra jest warta świeczki. Sklejacz do rzepaku zaaplikowany na łuszczyny pozwala bezpiecznie doczekać do pełnej gotowości wszystkich łuszczyn do zbioru. Minimalizujemy tym sposobem zarówno samoczynne jak i wywołane przez kombajn osypywanie rzepaku.

Sklejacz łuszczyn nanosimy na dwa lub trzy tygodnie przed żniwami. Pozwala to powstrzymać pekanie łuszczyn – jeżeli łuszczyny pękły, aplikacja preparatu sklejającego już im nie pomoże. Co istotne, w roślinach pokrytych sklejaczem nadal zachodzą wszystkie naturalne procesy pozwalające choćby na dojrzewanie (w przeciwieństwie do desykacji, która zatrzymuje rozwój niemal natychmiast).

Uprawa rzepaku ozimego krok po kroku – żniwa rzepaku

Niezależnie od tego czy sklejaliśmy łuszczyny, czy nie zbiór rzepaku jest momentem newralgicznym. Dlatego ogromną rolę gra tutaj doświadczenie operatora. Ustawienia kombajnu należy bowiem dostosować do stanu roślin na plantacji i warunków w trakcie koszenia.

Wybór odmian rzepaku

Jednym z czynników, których zdarza nam się nie dostrzegać w kontekście strat w czasie zbiorów, jest wybór odmian rzepaku . Warto zwrócić uwagę na fakt, że cechy odmianowe wpływają między innymi na takie właściwości roślin jak równomierność dojrzewania czy podatność na wyleganie. Genetyka roślin decyduje także bezpośrednio o wytrzymałości łuszczyn. Tak więc wybór konkretnej odmiany może przyczynić się do ograniczenia strat rzepaku podczas żniw.

Zobacz również

Problem kiły kapusty w ciągu ostatnich lat wzrósł znacząco. Sprawcą choroby jest pierwotniak Plasmodiophora brassicae. Jest to jednak podstępne zagrożenie, w wypadku którego nie ma możliwości zwalczania interwencyjnego w momencie zauważenia ognisk na polu. Walka z kiłą kapusty w rzepaku wymaga zastosowania rozwiązań profilaktycznych, które zahamują rozwój infekcji. Ponadto pojawienie się kiły kapusty na polach praktycznie eliminuje je na kilka lat z uprawy rzepaku.

Top